Τι είναι οι Ερωτήσεις Επιλεξιμότητας για την ESTA;

Δημοσίευσε: Sep 03, 2018, Επεξεργασμένο: Oct 16, 2022 | Ετικέτες: ESTA Eligibility, ESTA Questions, ESTA Application

Οι εννιά ερωτήσεις επιλεξιμότητας για την ESTA έχουν σκοπό να βοηθήσουν την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) να καθορίσει την δυνατότητα εισόδου ενός αιτούντος στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα. Κάθε μία από αυτές τις ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η απάντηση ενός αιτούντος για ζητήματα όπως η προσωπική υγεία, το ποινικό μητρώο, το ιστορικό χρήσης ναρκωτικών, οι σχετικές με την τρομοκρατία δραστηριότητες, οι προσδοκίες απασχόλησης στις ΗΠΑ, η μετανάστευση στις ΗΠΑ και το ιστορικό χορήγησης βίζας, καθώς επίσης και το ιστορικό ταξιδιών του για την επιλογή χωρών στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, προσφέρει στην CBP σαφή ένδειξη σχετικά με το εάν κάποιος αιτών είναι δυνατόν να θέσει κάποιο κίνδυνο ασφαλείας.

Αυτές οι ερωτήσεις αναφέρονται από τον ακόλουθο ιστότοπο: https://cbp.gov/

1η Ερώτηση Επιλεξιμότητας για την ESTA

«Πάσχετε από κάποια σωματική ή ψυχολογική διαταραχή ή είστε χρήστης ναρκωτικών ή είστε εθισμένος σε φάρμακα/ναρκωτικά ή πάσχετε αυτή τη στιγμή από κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις (οι μεταδιδόμενες παθήσεις είναι καθορισμένες σύμφωνα με την ενότητα section 361(b) of the Public Health Service Act): Χολέρα, Διφθερίτιδα, Φυματίωση, λοιμώδης Πανούκλα, Ευλογιά, Κίτρινος πυρετός, Ιογενείς αιμορραγικός πυρετός, συμπεριλαμβανομένων των Ebola, Lassa, Marburg, Κριμαίας-Κονγκό, Σοβαρές οξείες αναπνευστικές νόσοι που μπορούν να μεταδοθούν σε άλλα άτομα και είναι πιθανό να προκαλέσουν θνησιμότητα».

Η πρώτη ερώτηση επιλεξιμότητας για την ESTA αφορά στην σωματική και ψυχολογική υγεία του αιτούντος, τη χρήση ναρκωτικών καθώς επίσης και τις λοιμώξεις από νόσους. Η ερώτηση δηλώνει συγκεκριμένα τα είδη νόσων που θα πρέπει να γνωστοποιήσει ο αιτών. Ο λόγος για τον οποίο αυτά τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία συγκεντρώνονται σε ένα ερώτημα οφείλεται στους συλλογικούς τους αντιληπτούς κινδύνους επιβάρυνσης της υγείας των κατοίκων των ΗΠΑ και του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης πάσχει από σωματικές ή ψυχικές διαταραχές, ασθένειες. Είναι κατανοητό ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιθυμεί να ελέγξει και να ρυθμίσει τη μεταδιδόμενη πάθηση μαζί με άλλους κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία.

2η Ερώτηση Επιλεξιμότητας για την ESTA

«Έχετε ποτέ συλληφθεί ή καταδικαστεί για ένα έγκλημα που είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές υλικές ζημιές,ή σοβαρή βλάβη σε άλλο πρόσωπο ή κρατική αρχή;»

Η δεύτερη ερώτηση επιλεξιμότητας για την ESTA ζητάει από τον αιτούντα να αποκαλύψει, απαντώντας με ένα «ναι» ή ένα «όχι» κάποιο μη σχετικό με ναρκωτικά έγκλημα το οποίο οδήγησε σε ζημία σε κάποιο πρόσωπο ή την ιδιοκτησία ενός προσώπου. Προηγουμένως, στην ερώτηση αυτή χρησιμοποιείτο ο όρος «ανήθικη συμπεριφορά» που προκαλούσε σύγχυση μεταξύ των αιτούντων αναφορικά με τον νομικό ορισμό. Ευτυχώς, η DHS άλλαξε την ερώτηση στην ανωτέρω τρέχουσα μορφή της και μολονότι έχει βελτιωθεί ως προς τη σαφήνεια, ο όρος «σοβαρή» εισάγει την υποκειμενικότητα στην ερμηνεία της ερώτησης. Το επίπεδο σοβαρότητας μιας ζημίας ή βλάβης ενός προηγούμενου εγκλήματος εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αιτούντος. Κάθε ευρωπαϊκή κυβέρνηση ταξινομεί τη σοβαρότητα των παραπτωμάτων διαφορετικά σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ταξινομεί τα ποινικά αδικήματα ως κακουργήματα, παραβάσεις (επίσης αποκαλούμενες παραβιάσεις) ή πλημμελήματα. Για παράδειγμα, ανάλογα με τη συνολική ζημία, τα πλημμελήματα συνήθως θεωρούνται εγκληματικές πράξεις «μικρότερης» και χαμηλής σοβαρότητας και κυμαίνονται από δραστηριότητες όπως η μικροκλοπή, η δημόσια δηλητηρίαση, ο βανδαλισμός, η απερίσκεπτη οδήγηση και η κατοχή κάνναβης. Τα κακουργήματα είναι εγκλήματα μεγαλύτερης σοβαρότητας και εύρους, όπως ανθρωποκτονία, δολοφονία, διάρρηξη, φοροδιαφυγή, εμπρησμός, προδοσία, απάτη κλπ. Ωστόσο, ο αιτών θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι κατά τη διενέργεια των ελέγχων των αιτούντων, το σύστημα ESTA έχει πρόσβαση στα ποινικά και αστυνομικά αρχεία των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

3η Ερώτηση Επιλεξιμότητας για την ESTA

«Έχετε παραβιάσει ποτέ κάποιο νόμο που σχετίζεται με την κατοχή, τη χρήση ή τη διανομή παράνομων φαρμάκων/ναρκωτικών;»

Η τρίτη ερώτηση επιλεξιμότητας για την ESTA αφορά τα εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά. Εν αντιθέσει με τις άλλες ερωτήσεις στο έντυπο ESTA, η ερώτηση αυτή είναι ιδιαίτερα σαφής, συνοπτική και ευθεία στην ερμηνεία της ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία διαμένει ο αιτών ή κατέχει την υπηκοότητα. Ουσιαστικά, οποιοσδήποτε αιτών για ESTA που έχει παραβιάσει τους νόμους περί επεξεργασίας, χρήσης ή διακίνησης παράνομων φαρμάκων πρέπει να απαντήσει «ναι» σε αυτή την ερώτηση.

4η Ερώτηση Επιλεξιμότητας για την ESTA

«Έχετε ζητήσει να εμπλακείτε ή έχετε εμπλακεί ποτέ σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, κατασκοπεία, σαμποτάζ ή γενοκτονία;»

Η τέταρτη ερώτηση επιλεξιμότητας για την ESTA έχει σαφή διατύπωση και προορίζεται να αποκλείσει τους αιτούντες που έχουν διαπράξει τρομοκρατία, κατασκοπία, σαμποτάζ ή γενοκτονία. Η ερώτηση αυτή δεν ερευνά το προηγούμενο ποινικό μητρώο του αιτούντος αναφορικά με τις δραστηριότητες αυτές αλλά ζητά από τον αιτούντα για ESTA να αποκαλύψει εάν επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτές τις δραστηριότητες ενώ βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί πραγματικά να συμμετάσχει σε αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να απαντήσει «ναι» σε αυτή την ερώτηση. Σύμφωνα με το Merriam-Webster:

Τρομοκρατία είναι «η παράνομη χρήση βίας και εκφοβισμού, ειδικότερα σε βάρος πολιτών στην επιδίωξη πολιτικών στόχων».

Κατασκοπία είναι «η πρακτική της κατασκοπίας ή της χρήσης κατασκόπων, συνήθως από τις κυβερνήσεις για την απόκτηση πολιτικών και στρατιωτικών πληροφοριών».

Σαμποτάζ είναι η «εσκεμμένη καταστροφή, πρόκληση ζημίας ή παρεμπόδιση (κάποιου αντικειμένου), ειδικότερα για πολιτικό ή στρατιωτικό όφελος».

Γενοκτονία είναι «η εσκεμμένη δολοφονία μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων, ιδίως εκείνων ενός συγκεκριμένου έθνους ή εθνοτικής ομάδας.

5η Ερώτηση Επιλεξιμότητας για την ESTA

«Έχετε ποτέ διαπράξει απάτη ή παραποιήσει την ταυτότητά σας ή την ταυτότητα άλλων για να αποκτήσετε ή να βοηθήσετε άλλους να αποκτήσουν μια θεώρηση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες;»

Οι αιτούντες που έχουν διαπράξει απάτη και ψευδή παρουσίαση κατά την υποβολή αίτησης για βίζα για τις ΗΠΑ ή για ηλεκτρονικές άδειες θεωρούνται ως κίνδυνοι ασφαλείας και συνεπώς η CBP έχει εισάγει μια ερώτηση στο έντυπο επιλεξιμότητας για την ESTA με σκοπό την άρνηση της άδειας σε αυτά τα άτομα. Ανεξάρτητα εάν το έγκλημα διεπράχθη για ίδιον όφελος ή προς όφελος άλλου, ο αιτών για ESTA θα πρέπει να αποκαλύψει ότι έχει διαπράξει απάτη ή ψευδή παρουσίαση ακόμα και αν δεν κατηγορήθηκε ή συνελήφθη.

6η Ερώτηση Επιλεξιμότητας για την ESTA

«Αναζητείτε επί του παρόντος εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή εργαζόσασταν στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς προηγούμενη άδεια από την κυβέρνηση των ΗΠΑ;»

Οι επισκέπτες των ΗΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής ή άλλης βίζας μη σχετικής με την εργασία κάνουν κατάχρηση των όρων διαμονής τους με σκοπό να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς άδεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Σκοπός της ερώτησης είναι να αποκλείσει τους αιτούντες για ESTA που αναζητούν εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή εκείνους που έχουν παραβιάσει προηγουμένως τους όρους της βίζας για τις ΗΠΑ. Δεν επιτρέπεται στους επισκέπτες των ΗΠΑ να αναλάβουν οποιαδήποτε εργασία στο πλαίσιο της βίζας Β-1 ή του VWP και υποχρεούνται να αποκτήσουν τη σχετική βίζα εργασίας πριν από την έναρξη οποιασδήποτε μορφής αμειβόμενης εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ESTA δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που αναζητούν εργασία, ωστόσο, μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για να ταξιδέψουν για συνέντευξη εργασίας που είχε προγραμματιστεί πριν από την άφιξή τους στις ΗΠΑ. Στα σύνορα, οι αιτούντες με εγκεκριμένες ESTA μπορεί να κληθούν να εξηγήσουν ότι ο σκοπός της επίσκεψής τους είναι μια προγραμματισμένη συνέντευξη εργασίας. Επιπλέον, στην κάρτα άφιξης στις ΗΠΑ, ο επισκέπτης πρέπει να δηλώσει ότι ο σκοπός του ταξιδιού τους είναι επαγγελματικός.

7η Ερώτηση Επιλεξιμότητας για την ESTA

«Έχει απορριφθεί ποτέ μία αίτηση για θεώρηση εισόδου σας στις ΗΠΑ, με το διαβατήριο που έχετε τώρα ή το προηγούμενο διαβατήριό σας ή σάς έχει απαγορευτεί ποτέ η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες ή έχετε αποσύρει ποτέ την αίτησή σας για είσοδο σε ένα σημείο εισόδου στις ΗΠΑ;»

Η έβδομη ερώτηση επιλεξιμότητας για την ESTA ζητά ξεκάθαρα πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες αρνήσεις χορήγησης βίζας των ΗΠΑ καθώς επίσης και τυχόν αρνήσεις στα σύνορα των ΗΠΑ. Η ερώτηση ζητά επίσης τυχόν προηγούμενες αποσύρσεις που ενδεχομένως έχει εκκινήσει κάποιος αιτών για ESTA στα σύνορα των ΗΠΑ. Η CBP υποθέτει ότι αιτών που αποσύρει την αίτησή του στα σύνορα ενεργεί υπό το φόβο ενός εκκρεμούς αρνητικού αποτελέσματος αναφορικά με την είσοδο στις ΗΠΑ, και επομένως κάθε αποσυρθείσα αίτηση θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι απορρίψεις. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η ερώτηση αυτή δεν ζητά πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες αρνήσεις για ESTA καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτομάτως κατά την υποβολή το ιστορικό της αίτησής σας. Συχνά οι άνθρωποι κάνουν λάθη στις αιτήσεις τους για ESTA οι οποίες ακολούθως απορρίπτονται. Ένα πιθανό σενάριο είναι ότι ο αιτών για ESTA που χρειάζεται να υποβάλλει εκ νέου το έντυπο και απαντάει «ναι» στην ερώτηση θα επαναλάβει τον κύκλο.

8η Ερώτηση Επιλεξιμότητας για την ESTA

«Έχετε ποτέ μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο από την περίοδο παραμονής που σάς εκχωρήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ;»

Η υπέρβαση του προγράμματος απαλλαγής από βίζα ή της βίζα κατά την παραμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες και η παραβίαση των όρων της βίζας θεωρούνται κατάφωρες παραβιάσεις. Συνεπώς, τα άτομα που έχουν υπερβεί κάποια προηγούμενη βίζα για τις ΗΠΑ ή ESTA αναμένεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην απόκτηση της επακόλουθης βίζας ή των ηλεκτρονικών αδειών ταξιδιού για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και μία ημέρα πέραν του επιτρεπόμενου χρόνου σε μία βίζα ή ESTA θα έχει συνέπειες για τις μελλοντικές προοπτικές εισόδου ενός αιτούντος για ESTA.

9η Ερώτηση Επιλεξιμότητας για την ESTA

«Έχετε ταξιδέψει ή βρεθήκατε στο Ιράν, τη Ιράκ, τη Λιβύη, το Βόρεια Κορέα, τη Σομαλία, το Σουδάν, τη Συρία ή την Υεμένη την ή μετά από την 1η Μαρτίου 2011;»

Το 2016, εφαρμόστηκαν πρόσθετοι κανόνες λόγω της αυξημένης ασφάλειας και των τρομοκρατικών απειλών. Η ένατη ερώτηση επιλεξιμότητας για την ESTA συμπεριελήφθη στο έντυπο ESTA με σκοπό να αποκλείσει τα άτομα που έχουν ταξιδέψει από το 2011 στο Ιράν, τη Ιράκ, τη Λιβύη, το Βόρεια Κορέα, τη Σομαλία, το Σουδάν, τη Συρία ή την Υεμένη . Οι χώρες αυτές θεωρούνται από την DHS ότι αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια και επομένως οι αιτούντες για ESTA που έχουν ταξιδέψει σε αυτές τις χώρες από το 2011 θα πρέπει να αποκαλύψουν το γεγονός αυτό στην αίτησή τους για ESTA.

Εν Κατακλείδι

Απαντώντας «Ναι» σε αυτές τις ερωτήσεις επιλεξιμότητας πιθανόν θα έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση της αίτησης για ESTA. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις ερωτήσεις διαβάζοντάς τες προσεκτικά προτού απαντήσετε. Εάν απαντήσετε «Ναι», θα σας ζητηθεί από το σύστημα να επαληθεύσετε την απάντησή σας προτού προχωρήσετε. Η παραπλάνηση ή η εσκεμμένη παροχή ψευδών πληροφοριών στις ερωτήσεις επιλεξιμότητας, ή οποιοδήποτε τμήμα του εντύπου, πιθανόν θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησής σας για ESTA. 

Εάν κατέχεις διαβατήριο από χώρα που συμμετέχει στο visa waiver πρόγραμμα και επιθυμείς να αποκτήσεις ESTA εξουσιοδότηση για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς ή σκοπούς διέλευσης, θα πρέπει να υποβάλλεις τη σχετική αίτηση, ενώ στις Συχνές Ερωτήσεις μπορείς να μάθεις περισσότερα για την αίτηση ESTA

Κάντε αίτηση για ESTA

Μερίδιο

FacebookTwitterYoutube

Κάντε αίτηση για ESTA

Το ESTA είναι μια υποχρεωτική εξουσιοδότηση ταξιδιού για επιλέξιμους ταξιδιώτες που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ξηράς, αεροπορικής ή θαλάσσης για επισκέψεις μικρότερες των 90 ημερών.

Κάντε αίτηση για ESTA