ESTA για Επιχειρηματικούς Σκοπούς

Δημοσίευσε: Dec 03, 2019, Επεξεργασμένο: Dec 03, 2019 | Ετικέτες: Απαιτήσεις ESTA, ESTA για επιχειρήσεις

Εισαγωγή

Το ESTA (Electronic System for Travel Authorization, δλδ. Ηλεκτρονικό Σύστημα Εξουσιοδότησης για Ταξίδια) αποτελεί ένα πολύ βολικό εργαλείο ταξιδιωτικής εξουσιοδότησης για επιχειρηματίες ταξιδιώτες ή για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν για επιχειρηματικούς σκοπούς στις ΗΠΑ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που κατέχουν διαβατήριο σε ισχύ που έχει εκδοθεί από χώρα που συμμετέχει στο visa waiver πρόγραμμα. Το ESTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως πχ. ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με επιχειρήσεις, συμβουλευτικές συναντήσεις και συνέδρια με επιχειρηματικούς συνεργάτες, επαγγελματικά ταξίδια για επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς, επαγγελματικές συναντήσεις για διαπραγματεύσεις συμφωνιών και συμβολαίων, κτλ.

Παραδείγματα περιπτώσεων όπου το ESTA είναι κατάλληλο για επιχειρηματικούς σκοπούς

Παράδειγμα 1

Κατέχεις διαβατήριο σε ισχύ το οποίο έχει εκδοθεί από κάποια από τις 38 χώρες που συμμετέχουν στο visa waiver πρόγραμμα. Το επάγγελμά σου σχετίζεται με ανάπτυξη τεχνολογίας, ταξιδεύεις από το Λονδίνο, κι επιθυμείς να παρακολουθήσεις το παγκοσμίου κλάσης CES (Consumer Electronics Show) στο Λας Βέγκας, ΗΠΑ. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το ESTA είναι το κατάλληλο εργαλείο για ταξιδιωτική εξουσιοδότηση.

Παράδειγμα 2

Ένας Διευθυντής Προσωπικού (HR Manager) πρέπει να κανονίσει επαγγελματικό ταξίδι ομάδας μηχανικών της εταιρείας με έδρα τη Γερμανία. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι κάτοχοι Γερμανικού διαβατηρίου σε ισχύ. Αυτή η ομάδα μηχανικών πρέπει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να επισκεφτεί τον βιομηχανικό χώρο ενός εταιρικού πελάτη στις ΗΠΑ. Θα πρέπει να παραμείνουν στις ΗΠΑ για μία εβδομάδα και θα αμοίβονται κανονικά από τον Γερμανό εργοδότη τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο Διευθυντής Προσωπικού μπορεί να κάνει αίτηση για ESTA εκ μέρους των Γερμανών μηχανικών της εταιρείας.

Παράδειγμα 3

Κάτοχος Σουηδικού διαβατηρίου και επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης Σουηδικής εταιρείας, επιθυμεί να επισκεφτεί τις ΗΠΑ για τέσσερις ημέρες για να διαπραγματευτεί συμφωνία με Αμερικανό προμηθευτή ή πελάτη. Εάν η επιχειρηματική δραστηριότητα θα γίνει αποκλειστικά εκπροσωπώντας τη Σουηδική εταιρεία, τότε και σ’ αυτήν την περίπτωση το ESTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ταξιδιωτικής εξουσιοδότησης για την επίτευξη αυτών των επιχειρηματικών σκοπών.

Τι άλλου είδους δουλειά μπορώ να κάνω στις ΗΠΑ με ESTA;

Η αίτηση ESTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη σου σε περιορισμένο αριθμό, εάν πρόκειται να δουλέψει στις ΗΠΑ, αρκεί βεβαίως η πηγή του εισοδήματος να είναι εκτός των ΗΠΑ. Επίσης, ο εργοδότης σου θα πρέπει είτε να έχει Αμερικανική υπηκοότητα με επαγγελματική έδρα εκτός ΗΠΑ και να επισκέπτεται προσωρινά τις ΗΠΑ ή μπορεί να έχει ξένη υπηκοότητα με βάση τις ΗΠΑ, ωστόσο θα πρέπει να έχει βίζα μιας εκ των εξής κατηγοριών B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, ή Q.

Άλλες ESTA Απαιτήσεις

Όσοι ταξιδιώτες επιθυμούν να αποκτήσουν ESTA για επαγγελματικούς / επιχειρηματικούς σκοπούς, θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις ESTA απαιτήσεις πριν προβούν σε αίτηση. Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουν προσεκτικά τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Visa Waiver Πρόγραμμα.

Αρνήσεις και Μη Επιλεξιμότητα

Δε μπορεί να ασκηθεί έφεση σε περίπτωση αρνητικής απόφασης σχετικά με ESTA. Οι αιτούντες που έλαβαν αρνητική απόφαση ή κρίθηκαν μη επιλέξιμοι για ESTA, μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση για χορήγηση επιχειρηματικής βίζα (B-1 business visa).

Περιορισμοί

Επέκταση χρόνου διαμονής ή αλλαγή κατάστασης – δε μπορείς να επεκτείνεις τη διάρκεια ESTA ή να κάνεις αίτηση για χορήγηση βίζα όσο βρίσκεσαι εντός των ΗΠΑ. Οι όποιες αιτήσεις για χορήγηση βίζα ή ESTA θα πρέπει να υποβληθούν εκτός των ΗΠΑ. Οι αιτούντες κινδυνεύουν οι αιτήσεις τους για χορήγηση βίζα ή ESTA να απορρίπτονται δια βίου, εάν δε φύγουν από τις ΗΠΑ εντός 90 ημερών από την ημερομηνία εισόδου τους στις ΗΠΑ, όπως ορίζεται στους Όρους ESTA.

Σκοπός ταξιδιού – Το ESTA δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν ο ταξιδιώτης σκοπεύει να σπουδάσει σε ακαδημαϊκό ίδρυμα παρακολουθώντας αναγνωρισμένο κύκλο σπουδών με credits ή να δουλέψει έναντι αμοιβής με την πηγή εσόδων να προέρχεται από τις ΗΠΑ ή να δουλέψει ως ανταποκριτής ή συνεργάτης στα ΜΜΕ, όπως πχ. ραδιόφωνο, εφημερίδες, τηλεόραση, ταινίες, εκπομπές, κτλ. Το ESTA δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιουδήποτε είδους πληρωτέα δράση ή επίδειξη ή παρουσίαση μπροστά σε κοινό που έχει πληρώσει για να παρακολουθήσει. Τέλος, το ESTA δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσον / εργαλείο για την απόκτηση δικαιώματος προσωρινής ή μόνιμης διαμονής, πέραν των 90 ημερών όπως αυτές ορίζονται βάσει του Visa Waiver Προγράμματος.

Προσβασιμότητα

Μια εγκεκριμένη αίτηση ESTA δεν εγγυάται είσοδο στις ΗΠΑ για επαγγελματικούς / επιχειρηματικούς σκοπούς. Οι Τελωνειακές & Συνοριακές Αρχές (CBP) έχουν τη νόμιμη δυνατότητα να απαγορέψουν / αρνηθούν την είσοδο στις ΗΠΑ ακόμα και σε κάτοχο εγκεκριμένης αίτησης ESTA, όπου κι όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Η άρνηση εισόδου στις ΗΠΑ μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους, όπως πχ. αδυναμία ή απόκρυψη δήλωσης εισαγόμενων προϊόντων ή εμπορευμάτων, παροχή παραπλανητικών / ψευδών πληροφοριών και στοιχείων στις Αρχές, ψευδή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση αίτησης ESTA ή οποιοσδήποτε άλλος λόγος που οι Αρχές κρίνουν οτι μπορεί να αποτελέσει δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια ή τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ. Στην περίπτωση που σου αρνηθεί η είσοδος στα σύνορα των ΗΠΑ, δεν έχεις το δικαίωμα να ασκήσεις έφεση.

Εν Κατακλείδι

Η εγκεκριμένη αίτηση ESTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλήθος επιχειρηματικών σκοπών. Είναι ουσιαστικά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ταξιδιωτικής έγκρισης στις ΗΠΑ για εργαζόμενους, εργοδότες, και επιχειρηματίες. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί οτι υπάρχουν και πολλοί περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν. Μια εγκεκριμένη αίτηση ESTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένης φύσεως επιχειρηματικές / επαγγελματικές δραστηριότητες. Επομένως, οι ταξιδιώτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τις ESTA απαιτήσεις ώστε να διασφαλίσουν πως θα γίνει αποδεκτός ο σκοπός του επαγγελματικού / επιχειρηματικού ταξιδιού τους στις ΗΠΑ.

Εάν κατέχεις διαβατήριο από χώρα που συμμετέχει στο visa waiver πρόγραμμα και επιθυμείς να αποκτήσεις ESTA εξουσιοδότηση για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς ή σκοπούς διέλευσης, θα πρέπει να υποβάλλεις τη σχετική αίτηση, ενώ στις Συχνές Ερωτήσεις μπορείς να μάθεις περισσότερα για την αίτηση ESTA

Κάντε αίτηση για ESTA

Μερίδιο

FacebookTwitterYoutube

Κάντε αίτηση για ESTA

Η ESTA (Electronic System for Travel Authorization - Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας) είναι μια υποχρεωτική άδεια ταξιδιού για ταξιδιώτες οι οποίοι επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε διά Θαλάσσης ή Αέρος για λόγους τουρισμού, μετάβασης προς κάποιον άλλο τελικό προορισμό ή επαγγελματικής επίσκεψης για λιγότερο από 90 ημέρες.

Κάντε αίτηση για ESTA

Tweets