Duty Free Αγορές στις ΗΠΑ

Δημοσίευσε: Jul 26, 2022, Επεξεργασμένο: Jul 26, 2022 | Ετικέτες: Περιορισμοί ταξιδιών, Τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ

Τι είναι οι Δασμοί;

Οι δασμοί είναι φόροι που πληρώνουν οι εισαγωγείς και εξαγωγείς για αγαθά που μεταφέρονται από τα σύνορα των ΗΠΑ. Οι δασμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της οικονομίας μιας χώρας, του περιβάλλοντος, και των εγχώριων θέσεων εργασίας μέσω του ελέγχου εισροών και εκροών αγαθών προς και από τη χώρα, ιδίως όσον αφορά τα απαγορευμένα ή περιορισμένης χρήσης ή διάθεσης αγαθά.

Τι είναι τα δασμολογητέα αγαθά;

Δασμολογητέο είναι ένα αγαθό που υπόκειται σε δασμό. Κάθε αγαθό έχει το δικό του δασμό, που προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τη χώρα ή την περιοχή προέλευσης, το μέρος όπου δημιουργήθηκε / κατασκευάστηκε το αγαθό, καθώς και τα υλικά από τα οποία δημιουργήθηκε / κατασκευάστηκε το συγκεκριμένο αγαθό. Οι επιβάτες οφείλουν να “δηλώσουν” ό,τι φέρνουν μαζί τους από το εξωτερικό, το οποίο αγοράστηκε στο εξωτερικό και όχι στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, θα πρέπει να “δηλώσεις” τυχόν τροποποιήσεις έκανες στο κοστούμι σου κατά την παραμονή σου σε χώρα του εξωτερικού ή τα δώρα που φέρνεις κατά την επιστροφή σου στις ΗΠΑ προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού.  Όσοι επιστρέφουν στις ΗΠΑ, δε χρειάζεται να δηλώσουν τα Επιστρεφόμενα Αμερικανικά Προϊόντα, γνωστά ως AGR (American Goods Returned), όμως θα πρέπει πάντα να μπορούν να αποδείξουν ότι τα προϊόντα με τα οποία επιστρέφουν στις ΗΠΑ είναι όντως AGR. Διαφορετικά, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος πληρωμής δασμών σε περίπτωση αδυναμίας απόδειξης.

Πώς χρεώνονται οι δασμοί;

Οι δασμοί πληρώνονται ποσοστιαία. Αυτό που καθορίζει το ύψος του ποσοστού είναι η συνολική αξία αγοράς του αγαθού / των αγαθών που πληρώθηκε στη χώρα προέλευσης. Παράγοντες όπως το βάρος, το μέγεθος, και η ποιότητα του αγαθού παίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του ποσοστιαίου ύψους του δασμού. Μπορείς να υπολογίσεις χοντρικά τον συντελεστή δασμού για κάθε αγαθό που περιλαμβάνεται στο HTS (Harmonized Tariff System). Οι τελωνειακές αρχές των ΗΠΑ (CBP) χρησιμοποιούν το HTS και το HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States Annotated) ως εγχειρίδιο αναφοράς όποτε χρειάζεται να υπολογιστεί ο συντελεστής δασμού για κάποιο αγαθό. Το HTSUS παρέχει τους εφαρμοστέους συντελεστές δασμών και βοηθάει στην αναγνώριση των στατιστικών κατηγοριών για όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Τι γίνεται με τα προϊόντα που αγοράζονται σε duty-free shop;

Τα προϊόντα που πωλούνται σε duty-free καταστήματα είναι duty-free (ελεύθερα από δασμούς) μόνο στη χώρα αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι εάν αγοράσεις duty-free προϊόντα ξεπερνώντας το επιτρεπτό όριο, θα κληθείς να πληρώσεις δασμούς για αυτά τα προϊόντα μόλις εισέλθεις στην πύλη εισόδου της χώρας σου. Οι δασμοί εφαρμόζονται ανεξάρτητα εάν αγοράσεις τα προϊόντα στο εξωτερικό ή στις ΗΠΑ. Επίσης, θα κληθείς να πληρώσεις Αμερικανικούς δασμούς εάν αγοράσεις προϊόντα σε Αμερικανικό duty-free κατάστημα και επιστρέψεις με αυτά τα προϊόντα στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, εάν αγοράσεις αλκοολούχα ποτά σε duty-free κατάστημα στη Νέα Υόρκη σε πτήση για Καναδά και μετά επιστρέψεις στις ΗΠΑ με αυτά τα αλκοολούχα ποτά, τότε αυτά τα ποτά θα υπόκεινται σε IRT (Internal Revenue Service) τέλη, αλλά και σε δασμούς εισαγωγής.

Πώς υπολογίζονται οι δασμοί;

Θα πληρώσεις σταθερό συντελεστή δασμού για δασμολογητέα προϊόντα, αλλά όχι για προσωπική εξαίρεση, ακόμα και εάν η ποσότητα δεν ξεπερνάει τα επιτρεπόμενα όρια. Για παράδειγμα, εάν επιστρέψεις στις ΗΠΑ με προϊόντα αξίας $200 USD, συμπ. 2 λίτρων αλκοόλ, δε θα πληρώσεις δασμούς για ένα λίτρο, καθώς είναι κάτω από το προσωπικό επιτρεπόμενο όριο. Για το άλλο λίτρο, θα πρέπει να πληρώσεις δασμούς 3% συν τα IRT τέλη.

Η Κοινή Δήλωση (Joint Declaration) αναφέρεται σε δήλωση δασμών από οικογενειακά μέλη που απαρτίζουν το ίδιο νοικοκυριό και επιστρέφουν μαζί στις ΗΠΑ. Τα οικογενειακά μέλη μπορούν να συνδυάσουν όλες τις αγορές που έκαναν στο εξωτερικό επιστρέφοντας με τα αγορασμένα προϊόντα στις ΗΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, τα οικογενειακά μέλη μπορούν να επωφεληθούν από συνδυαστικό σταθερό συντελεστή δασμού. Δεν έχει σημασία σε ποιο μέλος ανήκει το κάθε αγορασμένο προϊόν. Για παράδειγμα, μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων που ταξιδεύουν όλοι μαζί και συνδυάσουν όλες τις αγορές που έκαναν στο εξωτερικό, θα πληρώσουν σταθερό δασμό $4000 USD εάν όλα τα προϊόντα που αγόρασαν υπόκεινται σε σταθερό συντελεστή δασμού. Τα συνολικά ποσά παραγγελιών αθροίζονται και στρογγυλοποιούνται στο κοντινότερο ποσόν (+- $1).

Υπάρχουν διαφορές σε προϊόντα καπνού;

Όσοι επισκέπτονται τις ΗΠΑ ή όσοι είναι κάτοικοι ΗΠΑ ηλικίας 21 ετών και άνω, που είτε επισκέπτονται τις ΗΠΑ ή επιστρέφουν στις ΗΠΑ από το εξωτερικό, μπορούν να μεταφέρουν προϊόντα καπνού σε ποσότητες που δεν είναι μεγαλύτερες από τις ποσότητες που ορίζονται στο προσωπικό επιτρεπόμενο όριο. Όσον αφορά τον καπνό, ένας ταξιδιώτης μπορεί να μεταφέρει έως 200 τσιγάρα και 100 πούρα. Για έναν επισκέπτη ή κάτοικο ΗΠΑ που δηλώνει 400 προηγουμένως εξαγόμενα τσιγάρα και αποδεικνύει ότι είναι AGR (American Good Returning), μπορεί να εισέλθει στις ΗΠΑ με AGR χωρίς να πληρώσει δασμούς. Οποιαδήποτε υπέρβαση πάνω από την προσωπική εξαίρεση για προϊόντα καπνού υπόκειται σε κατάσχεση, εγκατάλειψη, πρόστιμα, ή καταστροφή. Οι περισσότεροι επισκέπτες ή κάτοικοι ΗΠΑ, αγοράζουν προϊόντα καπνού από duty-free καταστήματα σε πλοία που βρίσκονται σε διεθνή νερά, σε αεροπλάνα που πετάνε σε διεθνή χώρο, σε αεροδρόμια ή σε ξένα καταστήματα. Αυτά τα προϊόντα έχουν επισημάνσεις όπως "Tax Exempt. For Use Outside the United States," ή "U.S. Tax Exempt For Use Outside the United States."

Για παράδειγμα, κάθε επισκέπτης ή κάτοικος που επιστρέφει στις ΗΠΑ έχει προσωπικό δικαίωμα απαλλαγής από δασμούς έως $800 USD κάθε 31 ημέρες. Το άτομο θα πρέπει να βρίσκεται εκτός ΗΠΑ για τουλάχιστον 48 ώρες, με μόνη εξαίρεση τις Αμερικανικές Παρθένους Νήσους. Εάν ο επισκέπτης ή κάτοικος έρχεται από γειτονικό κράτος των ΗΠΑ που έχει δωρεάν ζώνη ή λιμάνι, μπορεί να παραμείνει εκτός ΗΠΑ για διάστημα όχι μεγαλύτερο από 24 ώρες.

Αλκοολούχα Ποτά

Ένας ξένος υπήκοος που επισκέπτεται τις ΗΠΑ ή ένας κάτοικος ΗΠΑ που επιστρέφει στις ΗΠΑ και μεταφέρει αλκοολούχα ποτά έχει δικαίωμα να φέρει αλκοόλ ενός Αμερικανικού λίτρου (33.8fl. oz.). Ωστόσο, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να είναι 21 ετών και άνω, το αλκοολούχο ποτό θα πρέπει να είναι αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι προς πώληση και, τέλος, η κατανάλωση του ποτού είναι νόμιμη μόνο εάν γίνει στον τελικό προορισμό του επισκέπτη ή στην Πολιτεία διαμονής του κατοίκου.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, επιτρέπεται να φέρεις στις ΗΠΑ duty-free ένα λίτρο αλκοολούχου ποτού αρκεί αυτό να είναι για προσωπική χρήση. Σε ορισμένες Πολιτείες, ένας ταξιδιώτης μπορεί να φέρει περισσότερο από ένα λίτρο, όμως θα χρειαστεί να πληρώσει φόρους, συμπ. του IRT και δασμών.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, δεν προσδιορίζεται το όριο του ποσού που εμπίπτει στην προσωπική φοροαπαλλαγή, όμως η μεταφορά πολύ μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι γίνεται εισαγωγή του προϊόντος για άλλους σκοπούς και όχι για προσωπική χρήση, όπως για σκοπούς μεταπώλησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι CBP αρχές θα εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives laws, rules, and regulations). Οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δικαιοδοσία να δηλώσουν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα είναι για εμπορικούς σκοπούς. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα χρειασθεί η απόκτηση ειδικής άδειας και να συμπληρωθούν έντυπα για την άδεια εισαγωγής του αλκοολούχου προϊόντος, για να μπορέσεις να παραλάβεις πίσω το συγκεκριμένο ποσόν.

Ενδέχεται οι νόμοι μιας Πολιτείας να περιορίσουν το επιτρεπόμενο ποσόν αλκοόλ που μπορείς να μεταφέρεις κατά την επιστροφή σου στις ΗΠΑ, εάν δεν έχεις ειδική άδεια.
Εάν εισέλθεις στις ΗΠΑ μέσω μιας τέτοιας Πολιτείας, οι νόμοι αυτής της Πολιτείας θα εφαρμοσθούν από τις τελωνειακές αρχές CBP, ακόμα και αν αυτοί οι νόμοι είναι πιο περιοριστικοί από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Καλό θα ήταν να τσεκάρεις πάντα τους περιορισμούς που εφαρμόζονται από τη συγκεκριμένη Πολιτεία σχετικά με τις επιτρεπόμενες ποσότητες για προσωπική χρήση, πριν ταξιδέψεις. Επίσης, καλό θα ήταν τα τσεκάρεις εάν ισχύουν πρόσθετα τέλη στα συγκεκριμένα προϊόντα.

Εν συντομία, αλκοόλ και τσιγάρα μπορούν να συμπεριληφθούν στο προσωπικό όριο φοροαπαλλαγής των $800 ή $1600, όπως ισχύει για κάθε άλλη αγορά, αρκεί βεβαίως οι ποσότητες να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων duty-free. Η μόνη διαφορά συγκρητικά με άλλα προϊόντα, είναι ότι τα ποτά και τσιγάρα που ξεπερνούν το επιτρεπόμενο όριο φοροαπαλλαγής, φορολογούνται, ακόμα και αν η συνολική αξία αγοράς τους δεν έχει ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο συνολικής αξίας που φοροαπαλάσσεται. Για παράδειγμα, εάν έχεις προσωπικό όριο φοροαπαλλαγής στα $800 και επιστρέψεις στις ΗΠΑ με τρία λίτρα κρασί και κανένα άλλο προϊόν, τα δυο λίτρα κρασιού θα φορολογηθούν με δασμούς και IRT. Ακόμα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ομοσπονδιακή νομοθεσία δεν επιτρέπει αποστολές από επιχειρήσεις-σε-ιδιώτες αλκοολούχων ποτών μέσω ταχυδρομείου στις ΗΠΑ.

Πληρωμή Δασμών

Τα άτομα που κληθούν να πληρώσουν δασμούς, θα πρέπει να τους πληρώσουν σε Αμερικανικά δολάρια. Ορισμένα Αμερικανικά λιμάνια εισόδου δέχονται πληρωμές με MasterCard ή Visa κάρτες. Διαφορετικά, η πληρωμή μπορεί να γίνει με τραπεζικό έμβασμα σε Αμερικανική τράπεζα με αποδέκτη τη CBP (U.S. Customs and Border Protection). Αυτή η μέθοδος απαιτεί να παρουσιάσεις έγγραφα ταυτοποίησης, όπως πχ. διαβατήριο ή Αμερικανικό δίπλωμα οδήγησης. Να τονιστεί ότι η CBP δε κάνει αποδεκτές επιταγές που φέρουν την έγκριση δεύτερου μέρους. Η τρίτη μέθοδος πληρωμής είναι με τη χρήση ταξιδιωτικής επιταγής, εάν το ποσόν που πρέπει να πληρωθεί στη CBP δεν ξεπερνάει τα $50.

Εν Κατακλείδι

Οι ταξιδιώτες οφείλουν να εξοικειωθούν με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την καταβολή δασμών. Αυτό θα βοηθήσει στη διασφάλιση ότι δε θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής με πρόσθετα τέλη και πρόστιμα που θα χρειαστεί να πληρωθούν στα σύνορα κατά την είσοδο στις ΗΠΑ.

Μερίδιο

FacebookTwitterYoutube

Κάντε αίτηση για ESTA

Το ESTA είναι μια υποχρεωτική εξουσιοδότηση ταξιδιού για επιλέξιμους ταξιδιώτες που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ξηράς, αεροπορικής ή θαλάσσης για επισκέψεις μικρότερες των 90 ημερών.

Κάντε αίτηση για ESTA