Ταξιδεύοντας προς τις ΗΠΑ με ανήλικα παιδιά

Δημοσίευσε: Oct 28, 2019, Επεξεργασμένο: Oct 28, 2019 | Ετικέτες: Οικογένεια ESTA, ESTA για ανηλίκους

Εισαγωγή

Οι γονείς και οι νόμιμοι κηδεμόνες / συνοδοί θα πρέπει να γνωρίζουν για τους περιορισμούς όταν ταξιδεύουν προς τις ΗΠΑ με παιδί. Βάσει του Νόμου περί Μετανάστευσης των ΗΠΑ, ως παιδί / ανήλικος ορίζεται το άτομο που έχει ηλικία μικρότερη των 18 ετών. Οι Συνοριακές & Τελωνειακές Αρχές των ΗΠΑ (CBP) απαιτούν έγγραφα που να αποδεικνύουν οτι τα παιδιά που εισέρχονται στις ΗΠΑ το πράττουν με την επίγνωση και τη σύμφωνη γνώμη των γονέων / νόμιμων κηδεμόνων των παιδιών αυτών.

Ποια έγγραφα χρειάζομαι ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας ή ως νόμιμος συνοδός όταν ταξιδεύω με παιδί προς τις ΗΠΑ;

Τα παρακάτω συμπεριλαμβάνονται στη λίστα που οι CBP Αρχές ενδέχεται να ζητήσουν κατά την είσοδό σου στις ΗΠΑ:

1) Το Διαβατήριο του Παιδιού – το διαβατήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχει εκδοθεί από τις Αρχές της χώρας της ιθαγένειας του παιδιού. Το διαβατήριο θα πρέπει να παρουσιαστεί στις Αρχές, εάν το παιδί δεν είναι πολίτης των ΗΠΑ και εισέρχεται στις ΗΠΑ με αεροπλάνο προερχόμενο από τρίτη χώρα.

2) Επιστολή Συναίνεσης – Εάν το παιδί δε συνοδεύεται και από τους δυο γονείς του, ο γονέας ή ο νόμιμος συνοδός που συνοδεύει το παιδί, θα πρέπει να έχει μαζί του επιστολή συναίνεσης υπογεγραμμένη και από τους δυο γονείς ή ένα γονέα (στην περίπτωση που ο άλλος έχει αποβιώσει). Στην επιστολή συναίνεσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των γονέων, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και οι λεπτομέρειες της διαδρομής, οι ταξιδιωτικές δραστηριότητες του παιδιού, ο σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων, και, τέλος, η επίγνωση και έγκριση / εξουσιοδότηση του γονέα / συνοδού που ταξιδεύει με το παιδί. Ιδανικά, η επιστολή συναίνεσης θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από συμβολαιογράφο που να υπήρξε μάρτυρας της υπογραφής και των δυο γονέων / νόμιμων κηδεμόνων (ή τους ενός, εάν ο άλλος έχει αποβιώσει).

3) (προαιρετικάl) Έγγραφα που να αποδεικνύουν την επιμέλεια, πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικά θανάτου, επίσημα έγγραφα υιοθεσίας – Ανάλογα με την περίπτωση, οι ενήλικες που ταξιδεύουν με παιδί μπορεί επίσης να χρειαστεί να παρουσιάσουν πρόσθετα έγγραφα ώστε να στηρίξουν καλύτερα τον ισχυρισμό τους πώς έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ταξιδέψουν με το παιδί.

Τι θα συμβεί εάν δεν έχω τα έγγραφα που να αποδεικνύουν πως έχω το δικαίωμα να ταξιδεύω με το παιδί;

Οι Τελωνειακές και Συνοριακές Αρχές των ΗΠΑ (CBP) έχουν το δικαίωμα να θέσουν υπό κράτηση τον γονέα ή τον συνοδό που ταξιδεύει με παιδί έως ότου αποδειχθεί εγγράφως οτι το πράττουν νόμιμα. Εάν ο ένας γονέας έχει αποβιώσει ή αν ο ένας γονέας έχει την αποκλειστική κηδεμονία, τότε άλλα έγγραφα, όπως πχ. σχετικές αποφάσεις δικαστηρίου, πιστοποιητικά γέννησης με μόνο ένα όνομα γονέα, ή πιστοποιητικά θανάτου του άλλου γονέα, μπορούν να βοηθήσουν τις CBP Αρχές να φτάσουν πιο εύκολα σε τεκμηριωμένη απόφαση κατά πόσον το ταξίδι με το ανήλικο παιδί  τηρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ή όχι.

Συμπέρασμα

Το ταξίδι προς τις ΗΠΑ με παιδί απαιτεί από τους γονείς μονογονεϊκής οικογένειας ή τους νόμιμους συνοδούς να έχουν μαζί τους επιπρόσθετα έγγραφα που να τεκμηριώνουν οτι έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ταξιδεύουν με το παιδί. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να είναι επιστολές συναίνεσης υπογεγραμμένες από συμβολαιογράφο και τον γονέα/γονείς/νόμιμους κηδεμόνες του παιδιού, ή άλλων ειδών έγγραφα, όπως σχετικές δικαστικές αποφάσεις κηδεμονίας, πιστοποιητικά γέννησης, κι άλλων ειδών επίσημα έγγραφα που θα τεκμηριώνουν ξεκάθαρα οτι το παιδί ταξιδεύει νόμιμα προς τις ΗΠΑ.

Εάν κατέχεις διαβατήριο από χώρα που συμμετέχει στο visa waiver πρόγραμμα και επιθυμείς να αποκτήσεις ESTA εξουσιοδότηση για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς ή σκοπούς διέλευσης, θα πρέπει να υποβάλλεις τη σχετική αίτηση, ενώ στις Συχνές Ερωτήσεις μπορείς να μάθεις περισσότερα για την αίτηση ESTA

Κάντε αίτηση για ESTA

Μερίδιο

FacebookTwitterYoutube

Κάντε αίτηση για ESTA

Η ESTA (Electronic System for Travel Authorization - Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας) είναι μια υποχρεωτική άδεια ταξιδιού για ταξιδιώτες οι οποίοι επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε διά Θαλάσσης ή Αέρος για λόγους τουρισμού, μετάβασης προς κάποιον άλλο τελικό προορισμό ή επαγγελματικής επίσκεψης για λιγότερο από 90 ημέρες.

Κάντε αίτηση για ESTA