Πώς μπορώ να προχωρήσω σε ενημέρωση μιας αίτησης ESTA;

Δημοσίευσε: Nov 11, 2019, Επεξεργασμένο: Nov 11, 2019 | Ετικέτες: Ενημέρωση ενός ESTA, Λάθος σχετικά με το ESTA

Εισαγωγή

Η ορθή ενημέρωση της αίτησης ESTA θα διασφαλίσει οτι οι CBP αξιωματικοί θα γνωρίζουν για τις αλλαγές στα ταξιδιωτικά σου πλάνα ή άλλα ταξιδιωτικά σου στοιχεία. Η μη ορθή ενημέρωση της αίτησης ESTA πριν την αναχώρησή σου για τις ΗΠΑ μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα εισόδου στις ΗΠΑ ή ακόμα και πριν την αναχώρηση της πτήσης σου για ΗΠΑ. Η κατάσταση της απαιτούμενης πληρωμής για την αίτησή σου καθορίζει ποιες πληροφορίες μπορούν να ενημερωθούν στην ESTA αίτησή σου.

Τι μπορείς να ενημερώσεις / αλλάξεις στην αίτηση ESTA πριν την υποβολή πληρωμής

Πριν υποβάλεις προς έγκριση την αίτηση για ηλεκτρονική ταξιδιωτική εξουσιοδότηση καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο χρηματικό αντίτιμο, μπορείς να προχωρήσεις σε ενημέρωση / αλλαγές όλων των πεδίων εισαγωγής στοιχείων της αίτησης, εκτός του αριθμού διαβατηρίου και της χώρας έκδοσης του διαβατηρίου. Θα έχεις τη δυνατότητα να δεις και να επιβεβαιώσεις τον αριθμό διαβατηρίου και τη χώρα έκδοσης του διαβατηρίου, ωστόσο δε θα μπορείς να τα τροποποιήσεις / επεξεργαστείς. Στην περίπτωση που περάσεις λάθος αριθμό διαβατηρίου ή χώρα έκδοσης διαβατηρίου, θα πρέπει να υποβάλλεις νέα αίτηση ESTA όπου και θα πρέπει να προσέξεις ώστε να περάσεις σωστά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Κατά τη φάση υποβολής της νέας αίτησης ESTA, μπορεί να σου ζητηθεί να επιβεβαιώσεις εάν επιθυμείς να διαγραφτεί η προηγούμενη αίτηση που έκανες.

Τι μπορείς να ενημερώσεις / αλλάξεις στην αίτηση ESTA μετά την υποβολή πληρωμής

Συνήθως, γίνεται άμεσα επεξεργασία της αίτησης ESTA μετά την επιτυχή επεξεργασία και ολοκλήρωσης της σχετικής πληρωμής και η αίτηση θα μαρκαριστεί με κάποιον απ’ αυτούς τους τρεις τύπους Κατάστασης (Status): ‘Η Εξουσιοδότηση Εγκρίθηκε’ (‘Authorization Approved’), ‘Η Ταξιδιωτική Εξουσιοδότηση Απορρίφθηκε’ (‘Travel Not Authorized’) ή ‘Σε Εκκρεμότητα’ (‘Pending’).

Αιτήσεις με Κατάσταση ‘Η Εξουσιοδότηση Εγκρίθηκε’ ή ‘Σε Εκκρεμότητα’ – τα μόνα πεδία που μπορούν να αλλαχθούν σε αιτήσεις που έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται σε κατάσταση εκκρεμότητας είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και η διεύθυνση για όσο θα παραμείνει ο αιτών στις ΗΠΑ.

Αιτήσεις με Κατάσταση ‘Η Ταξιδιωτική Εξουσιοδότηση Απορρίφθηκε’ - δεν είναι δυνατή η αλλαγή / τροποποίηση κανενός από τα πεδία της αίτησης. Θα πρέπει είτε να υποβάλλεις νέα αίτηση όπου θα περάσεις τις αλλαγές που επιθυμείς ή, εάν έκανες κάποιο λάθος στις απαντήσεις επιλεξιμότητας που σχετίζονται με τις ερωτήσεις επιλεξιμότητας δύο έως εννέα, μπορείς να επικοινωνήσεις με το Τμήμα που επεξεργάζεται τις αιτήσεις ESTA ενημερώνοντάς τους οτι επιθυμείς να προβείς σε αλλαγές / τροποποιήσεις ώστε να επιτύχεις τη διόρθωση λάθους σε αίτηση ESTA.

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με ενημέρωση αίτησης ESTA

‘Ελαβα νέο διαβατήριο ενώ η αίτηση ESTA που έκανα είχε ήδη εγκριθεί. Τι πρέπει να κάνω;

Εάν το διαβατήριο που χρησιμοποίησες για την αίτηση ESTA έχει λήξει ή κλαπεί ή χαθεί, θα πρέπει να υποβάλλεις νέα αίτηση ESTA ώστε να λάβεις νέα ταξιδιωτική έγκριση βάσει του νέου διαβατηρίου που απέκτησες.

Πέρασα λάθος Αριθμό, Χώρα Έκδοσης ή Ημερομηνία Λήξης Διαβατηρίου στην αίτηση ESTA που έκανα. Πώς μπορώ να διορθώσω το λάθος μου;

Σε όλους τους αιτούντες δίνεται η δυνατότητα να ελέγξουν τα στοιχεία που πέρασαν στην αίτηση και να σιγουρευτούν οτι τα πάντα είναι σωστά, πριν προχωρήσουν σε υποβολή της πληρωμής. Είναι δυνατές οι τροποποιήσεις / αλλαγές πριν την υποβολή της πληρωμής. Αυτή η δυνατότητα τροποποίησης αφορά όλα τα στοιχεία, εκτός του αριθμού διαβατηρίου και της χώρας έκδοσης του διαβατηρίου.

Ξέχασα να συμπεριλάβω στην αίτηση ESTA το δεύτερο όνομά μου. Τι πρέπει να κάνω;

Εάν το δεύτερο όνομά σου δεν εμφανίζεται στο πεδίο ‘Ονόματα’ ('First (given) Names') της αίτησης που έκανες, τότε θα πρέπει να υποβάλλεις νέα αίτηση ESTA.

Μπορώ να προχωρήσω σε ενημέρωση / τροποποίηση της αίτησης ESTA που έκανα, εάν το όνομά μου έχει αλλάξει λόγω γάμου ή διαζυγίου;

Στην περίπτωση μεταβολής των προσωπικών στοιχείων σου για οποιονδήποτε λόγο, όπως πχ. το επώνυμό σου, πριν την αναχώρησή σου για τις ΗΠΑ, θα πρέπει να κάνεις νέα αίτηση ESTA.

Πρέπει να προχωρήσω σε ενημέρωση της αίτησης ESTA που έκανα, εάν έχω καταδικαστεί πρόσφατα για έγκλημα;

Εάν οι απαντήσεις σου στις ESTA ερωτήσεις επιλεξιμότητας που αφορούν το ιστορικό σου σχετικά με καταδίκες, μετανάστευση, ναρκωτικά, δεν είναι πλέον ακριβείς, θα πρέπει να κάνεις νέα αίτηση ESTA χρησιμοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες που ενημερώνουν με ακρίβεια και αξιοπιστία τις τρέχουσες συνθήκες που σε αφορούν.

Πρέπει να προχωρήσω σε ενημέρωση της αίτησης ESTA που έκανα, όμως έχω ξεχάσει τον αριθμό αίτησης. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείς να ανακτήσεις τον αριθμό της αίτησής σου με έλεγχο κατάστασης της αίτησης ESTA, και να εισάγεις όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία της φόρμας εκτός του ‘Αριθμού Αίτησης’ (‘Application Number’). Θα πρέπει να έχεις διαθέσιμα τα εξής στοιχεία για να μπορέσεις να ελέγξεις την Κατάσταση (Status):

  • Αριθμό Διαβατηρίου
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Χώρα Έκδοσης Διαβατηρίου
  • Ημερομηνία Έκδοσης Διαβατηρίου
  • Ημερομηνία Λήξης Διαβατηρίου

Το σύστημα θα σου εμφανίσει τον Αριθμό Αίτησης (Application Number) και θα σε κατευθύνει στη σελίδα όπου θα μπορείς να επεξεργαστείς και να τροποποιήσεις την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και τη διεύθυνση κατά τη διάρκεια παραμονής του αιτούντα στις ΗΠΑ.

Συμπέρασμα

Η ορθή και γρήγορη ενημέρωση (σε περίπτωση τροποποίησής τους) των στοιχείων της αίτησης ESTA που έκανες θα μειώσει σημαντικά τις πιθανότητες να αντιμετωπίσεις προβλήματα με τις Αρχές κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σου στις ΗΠΑ. Συμβουλεύουμε τους αιτούντες πάντα να ελέγχουν προσεκτικά τα στοιχεία που πέρασαν στην αίτηση, πριν προβούν σε υποβολή της. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί οτι οι αιτήσεις θα εγκριθούν χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς την ανάγκη επανάληψης υποβολής. Στην περίπτωση απόκτησης νέου διαβατηρίου ή αλλαγής στο όνομα ή στους παράγοντες επιλεξιμότητας, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης ESTA. Ενημερώνουμε τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν προς τις ΗΠΑ οτι απαιτούνται περίπου 72 ώρες για την έκδοση απόφασης έγκρισης / απόρριψης μιας αίτησης ESTA. Επομένως, καλό θα ήταν να επιλέξουν αναλόγως και τις ημερομηνίες αναχώρησης για ΗΠΑ.

Εάν κατέχεις διαβατήριο από χώρα που συμμετέχει στο visa waiver πρόγραμμα και επιθυμείς να αποκτήσεις ESTA εξουσιοδότηση για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς ή σκοπούς διέλευσης, θα πρέπει να υποβάλλεις τη σχετική αίτηση, ενώ στις Συχνές Ερωτήσεις μπορείς να μάθεις περισσότερα για την αίτηση ESTA

Κάντε αίτηση για ESTA

Μερίδιο

FacebookTwitterYoutube

Κάντε αίτηση για ESTA

Η ESTA (Electronic System for Travel Authorization - Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας) είναι μια υποχρεωτική άδεια ταξιδιού για ταξιδιώτες οι οποίοι επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε διά Θαλάσσης ή Αέρος για λόγους τουρισμού, μετάβασης προς κάποιον άλλο τελικό προορισμό ή επαγγελματικής επίσκεψης για λιγότερο από 90 ημέρες.

Κάντε αίτηση για ESTA