Πώς μπορεί να επηρέασει μια αίτηση ESTA η ερώτηση σχετικά με τις μεταδοτικές ασθένειες;

Δημοσίευσε: Dec 17, 2019, Επεξεργασμένο: Dec 17, 2019 | Ετικέτες: ESTA ερωτήσεις, ESTA επιλεξιμότητα

Εισαγωγή

Το ιστορικό μεταδοτικών ασθενειών του αιτούντα αποτελεί μία από τις εννιά ερωτήσεις επιλεξιμότητας στη φόρμα αίτησης ESTA. Αυτές οι ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να βοηθήσουν τις CBP Αρχές των ΗΠΑ (Customs and Border Protection, Συνοριακές και Τελωνειακές Αρχές) κατά πόσον η επίσκεψη του αιτούντα μπορεί να αποτελέσει ρίσκο ασφαλείας για τις ΗΠΑ. Η πρώτη ερώτηση που θα κληθείς να απαντήσεις είναι εάν έχεις κάποια σοβαρή φυσική ή ψυχική πάθηση. Σ’ αυτήν την κατηγορία συμπ. εάν είσαι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, εάν νοσείς από κάποια μεταδοτική ασθένεια, κτλ. Εάν νοσείς από κοινή ίωση ή κοινό κρυολόγημα δεν θα αποτελέσει πρόβλημα μη επιλεξιμότητας για απόκτηση εγκεκριμένης αίτησης ESTA. Ωστόσο, πιο σοβαρές ασθένειες και παθήσεις είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν σοβαρό εμπόδιο στην είσοδο σου στις ΗΠΑ.

Τι είναι μεταδοτική - λοιμώδης - μολυσματική ασθένεια / πάθηση (βλ. communicable disease);

Στην περίπτωση μεταδοτικής - λοιμώδους - μολυσματικής ασθένειας, ο πρώτος παράγοντας εξέτασης είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται η σχετική μεταδοτική ασθένεια. Έτσι, για λόγους απλούστευσης, μπορεί να ειπωθεί οτι ως μεταδοτική - λοιμώδης - μολυσματική ασθένεια ορίζεται η ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο. Η μετάδοση μπορεί να συμβεί κυρίως με τους εξής τρεις τρόπους.

  • ιοί μεταδιδομένοι με τον αέρα
  • αίμα κι άλλα σωματικά υγρά
  • τσιμπήματα εντόμων

Ο δεύτερος παράγοντας εξέτασης είναι το αντίκτυπο που μπορεί να έχει στη δημόσια υγεία η σχετική ασθένεια. Πολλές ασθένειες, αν και μπορεί να μεταδίδονται σχετικά εύκολα, ενδέχεται να μην αποτελέσουν πρόβλημα εισόδου του πάσχοντα αιτούντα στις ΗΠΑ, καθώς δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ένα πολύ συχνό λάθος που έχει παρατηρηθεί κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων ESTA, είναι οτι πολλοί αιτούντες κάνουν το λάθος και απαντούν ‘ναι’ (‘yes’) στη συγκεκριμένη ερώτηση, ενώ μπορεί να έχουν απλώς ένα επίμονο βήχα, βαρύ μπούκωμα, κοινή ίωση ή κρυολόγημα. Παρόλο που το κρύωμα / κοινή ίωση μπορεί να μεταδοθεί εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο, συγκαταλέγεται στις ήπιες ασθένειες και δεν αποτελεί σοβαρό ρίσκο για τη δημόσια υγεία των ΗΠΑ, οπότε δε συγκαταλέγεται στην κατηγορία με τις μεταδοτικές ασθένειες, όπως αυτές ορίζονται στο συγκεκριμένο πεδίο της αίτησης (βλ. communicable disease).

Πολλές ασθένειες, αν και μεταδοτικές με την ευρεία έννοια, δεν αποτελούν αρνητικό παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση εισόδου στις ΗΠΑ, βάσει του Visa Waiver Προγράμματος. Η τρέχουσα λίστα με τις μεταδοτικές ασθένειες καθιερώθηκε από το Τμήμα Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών (Dept of Health and Human Services) το 2008 (βλ. όρο σε Tom Lantos and Henry J. Hyde United States Global Leadership Against HIV/AIDS, Tuberculosis, and Malaria Reauthorization Act of 2008). Η λίστα αυτή επικυρώθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2008. Βάσει αυτής της λίστας, εάν πάσχεις από κάποια από τις εξής ασθένειες, θα πρέπει να απαντήσεις “ναι” ("yes") στο σχετικό πεδίο της αίτησης ESTA:

  • Φυματίωση (ενεργή) {(βλ. Tuberculosis (active)}
  • Σύφιλη (μολυσματικό στάδιο) {βλ. Syphilis (infectious stage)}
  • Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (βλ. Lymphogranuloma venereum)
  • Βουβωνικό κοκκίωμα (βλ. Granuloma inguinale)
  • Νόσος του Χάνσεν - γνωστή και ως λέπρα - μολυσματική (βλ. Leprosy, infectious)
  • Συφιλιδικό Έλκος (βλ. Chancroid)
  • Γονόρροια (Βλεννόροια) (βλ. Gonorrhoea)

Εάν κάποια στιγμή στη ζωή σου είχες μια από τις παραπάνω ασθένειες, ωστόσο πλέον έχεις θεραπευθεί και δεν υφίσταται κίνδυνος μεταδοτικής μόλυνσης, μπορείς να απαντήσεις αρνητικά στο σχετικό πεδίο της αίτησης ESTA. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστείς ιατρική γνωμάτευση που να αποδεικνύει οτι έχεις θεραπευθεί καθώς μπορεί να σου ζητηθεί από τις Αρχές κατά την είσοδό σου στις ΗΠΑ.

Ο HIV δεν ορίζεται πλέον ως σοβαρή μεταδοτική ασθένεια

Μεταξύ 1993 και 2010, ο ιός HIV είχε οριστεί ως σοβαρή μεταδοτική ασθένεια και αποτελούσε σημαντικό παράγοντα άρνησης εισόδου στις ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, όσοι ξένοι υπήκοοι ήταν θετικοί στον ιό HIV δεν ήταν επιλέξιμοι για αίτηση ESTA λόγω της HV κατάστασής τους. Ωστόσο, από τις 4 Ιανουαρίου 2010, ο ιός HIV δεν περιλαμβάνεται πλέον στη λίστα με τις σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Επομένως, στην περίπτωση που είσαι HIV θετικός/ή, δε θεωρείται πλέον πως έχεις σοβαρή μεταδοτική ασθένεια. Οι γιατροί δε θα διεξάγουν πλέον τεστ αντισωμάτων HIV (βλ. HIV antibody test) ως μέρος προβλεπόμενης ιατρικής εξέτασης.  Ωστόσο, μπορεί να κληθείς να απαντήσεις σε ερωτήσεις. Δε χρειάζεται να αναφέρεις κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ESTA σχετικά με την HIV κατάστασή σου, ωστόσο, στην περίπτωση που ερωτηθείς στα σύνορα, οφείλεις να απαντήσεις με ειλικρίνεια και να μην αποκρύψεις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας σου.

Εάν αργότερα αποφασίσεις να κάνεις αίτηση για πράσινη κάρτα, η HIV κατάστασή σου μπορεί να ληφθεί υπόψιν, καθώς θα επηρέασει κατά πόσο θα χρειαστείς κρατική βοήθεια. Μια τέτοια κατάσταση ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο και να οδηγήσει σε άρνηση απόκτησης πράσινης κάρτας. Επιπρόσθετα, να σημειωθεί πως η HIV θετική κατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αιτία για αίτηση ασύλου στις ΗΠΑ, εάν ο αιτών/η αιτούσα μπορεί να κινδυνέψει σοβαρά εάν επιστρέψει στη χώρα του, στην περίπτωση που εκεί δε μπορεί να λάβει την αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Εάν κατέχεις διαβατήριο από χώρα που συμμετέχει στο visa waiver πρόγραμμα και επιθυμείς να αποκτήσεις ESTA εξουσιοδότηση για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς ή σκοπούς διέλευσης, θα πρέπει να υποβάλλεις τη σχετική αίτηση, ενώ στις Συχνές Ερωτήσεις μπορείς να μάθεις περισσότερα για την αίτηση ESTA

Κάντε αίτηση για ESTA

Μερίδιο

FacebookTwitterYoutube

Κάντε αίτηση για ESTA

Η ESTA (Electronic System for Travel Authorization - Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας) είναι μια υποχρεωτική άδεια ταξιδιού για ταξιδιώτες οι οποίοι επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε διά Θαλάσσης ή Αέρος για λόγους τουρισμού, μετάβασης προς κάποιον άλλο τελικό προορισμό ή επαγγελματικής επίσκεψης για λιγότερο από 90 ημέρες.

Κάντε αίτηση για ESTA