Ποιες είναι οι κατηγορίες όσον αφορά τις αμερικανικές βίζες και visa waivers;

Δημοσίευσε: Mar 23, 2020, Επεξεργασμένο: Mar 23, 2020 | Ετικέτες: Απαιτήσεις ESTA, ESTA Επιλεξιμότητα, ΗΠΑ Visa Απαιτήσεις

Εισαγωγή

Οι ξένοι ταξιδιώτες που επιθυμούν να επισκεφτούν τις ΗΠΑ, θα πρέπει είτε να αποκτήσουν Αμερικανική Βίζα (U.S. visa) ή να απαλλαγούν από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής (visa waiver). Η διαδικασία αίτησης για βίζα συνήθως περιλαμβάνει online υποβολή σχετικής φόρμας αίτησης και φωτογραφία διαβατηρίου, πληρωμή μη επιστρεπτέου παράβολου, καθώς και συνέντευξη με φυσική παρουσία στην Αμερικανική Πρεσβεία ή σε Αμερικανικό Προξενείο για όσους αιτούντες είναι ηλικίας μεταξύ 14 και 79 ετών. Η διαδικασία αίτησης για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής (visa waiver application process) διενεργείται εξ ολοκλήρου online, απαιτεί σαφώς λιγότερα στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο αιτούντα, ενώ δε χρειάζεται συνέντευξη με φυσική παρουσία. Σ’ αυτό το άρθρο θα δούμε ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες Αμερικανικής Βίζας, ενώ θα μιλήσουμε για το visa waiver πρόγραμμα και το ESTA (Electronic System for Travel Authorization, δλδ. Ηλεκτρονικό Σύστημα Εξουσιοδότησης για Ταξίδια).

Κατηγορίες Αμερικανικής Βίζας (U.S. Visa)

Υπάρχουν δυο κύριες κατηγορίες όσον αφορά την Αμερικανική Βίζα (U.S. Visa): η μεταναστευτική και μη μεταναστευτική βίζα. Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών των δυο πηγάζει από τον σκοπό του ταξιδιού και τη χρονική διάρκεια της επιθυμητής παραμονής στις ΗΠΑ. Ένας ξένος υπήκοος που επιθυμεί να ζήσει επ’ αόριστον στις ΗΠΑ, θα πρέπει να κάνει αίτηση για μεταναστευτική βίζα. Από την άλλη, ένας ξένος υπήκοος που επιθυμεί να επισκεφτεί τις ΗΠΑ για συγκεκριμένο και σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, εκπαιδευτικούς, προσωρινά επαγγελματικούς, ιατρικούς, οικογενειακούς, και άλλους σκοπούς βραχείας διάρκειας, θα πρέπει να κάνει αίτηση για μη μεταναστευτική βίζα.

Ακόμα και αν η αίτηση για έκδοση βίζας εγκριθεί, αυτό δεν προσφέρει στον ενδιαφερόμενο ταξιδιώτη ακλόνητο δικαίωμα εισόδου στις ΗΠΑ. Η εγκεκριμένη βίζα αποτελεί απλά αποδεικτικό έγγραφο οτι εξουσιοδοτημένος υπάλληλος Πρεσβείας ή Προξενείου των ΗΠΑ εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση και έκρινε οτι ο αιτών / η αιτούσα τηρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας εισόδου στις ΗΠΑ. Να σημειωθεί πως τον τελευταίο λόγο έγκρισης / απόρριψης εισόδου στο έδαφος των ΗΠΑ διατηρεί η Υπηρεσία CBP που είναι υπεύθυνη για τους Τελωνειακούς Ελέγχους και την Προστασία των Συνόρων των ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της CBP στην πύλη εισόδου θα κρίνει εάν θα επιτραπεί ή όχι η είσοδος στον εκάστοτε ταξιδιώτη, βάσει της μεταναστευτικής νομοθεσίας των ΗΠΑ.

Αμερικανικές Μεταναστευτικές Βίζες (U.S. Immigrant Visas)

Όσοι ξένοι υπήκοοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για μεταναστευτικούς σκοπούς, πρέπει να κάνουν αίτηση για μεταναστευτική βίζα (immigrant visa). Θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Αμερικανική Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης, USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services). Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες με εξαιρετικές δεξιότητες, εξαιρετικό επαγγελματικό και οικονομικό υπόβαθρο, συνήθως δε χρειάζονται οικονομική στήριξη. Ωστόσο, όσοι δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα χρειαστούν χορηγό, συνήθως εργοδότη ή συγγενικό πρόσωπο.

Αρκετοί τύποι αιτήσεων για βίζα περιλαμβάνονται στην κατηγορία της μεταναστευτικής βίζας.

  • Συγγενείς, σύζυγοι, και αρραβωνιαστικοί νόμιμων, μόνιμων κατοίκων των ΗΠΑ, μπορούν να κάνουν αίτηση για Μεταναστευτική Βίζα Οικογενειακής Συγγένειας (Family-Based Visa).
  • Άτομα που επιθυμούν να υιοθετήσουν ορφανά παιδιά από το εξωτερικό μπορούν να κάνουν αίτηση για Μεταναστευτική Βίζα Διακρατικής Υιοθεσίας (Intercountry Adoption Visa).
  • Επενδυτές με ελάχιστο κεφάλαιο $1 εκατομμυρίου (ή του μισού κεφαλαίου εάν σκοπεύουν να επενδύσουν σε κάποια υποβαθμισμένη περιοχή) μπορούν να κάνουν αίτηση για Μεταναστευτική Βίζα Επενδυτών (Investor Visa).
  • Εργοδότες με απαραίτητες πιστοποιήσεις που επιθυμούν να προβούν σε προσλήψεις μπορούν να κάνουν αίτηση για Μεταναστευτική Βίζα Απασχόλησης (Employment-Based Immigrant Visa).

Μόλις εγκριθεί, η αίτηση προωθείται στο τοπικό Προξενείο των ΗΠΑ ή στην Πρεσβεία των ΗΠΑ, όπου και θα εκδοθεί η σχετική μεταναστευτική βίζα. Κατόπιν, ο ταξιδιώτης-μετανάστης θα πρέπει να επιδείξει τη μεταναστευτική βίζα στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της CBP, κατά την είσοδό του στο έδαφος των ΗΠΑ.

Αμερικανικές Μη Μεταναστευτικές Βίζες (U.S. Non-Immigrant Visas)

Όσοι ξένοι υπήκοοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ και να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα για τουριστικούς, ιατρικούς, προσωρινά επαγγελματικούς, επιχειρηματικούς, ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα πρέπει να κάνουν αίτηση για μη μεταναστευτική βίζα (non-immigrant visa). Η σχετική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία ποικίλουν αναλόγως του σκοπού του ταξιδιού και τον τύπο της βίζας. Φοιτητές, τουρίστες, και επιχειρηματίες μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω του τοπικού τους Προξενείου ή Πρεσβείας των ΗΠΑ.

Οι επιχειρηματίες ταξιδιώτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν συνέδρια, επαγγελματικές συναντήσεις, ή να παραστούν σε επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις στις ΗΠΑ, μπορούν να κάνουν αίτηση για Βίζα Επισκέπτη [Visitor Visa (B-1)]. Οι φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα σπουδών ή έχουν κερδίσει υποτροφία / εκπαιδευτική χορηγία στις ΗΠΑ, μπορούν να κάνουν αίτηση για κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες φοιτητικής βίζας:

  • Φοιτητική Βίζα (Student Visa) εάν ο κύκλος μαθημάτων είναι ακαδημαϊκός (category F).
  • Φοιτητική Βίζα για επαγγελματική εκπαίδευση (M).
  • Βίζα Ανταλλαγής Επισκεπτών (J) για συμμετοχή σε εγκεκριμένα προγράμματα ανταλλαγής.

Τουρίστες, άτομα που ταξιδεύουν για ιατρικούς σκοπούς, και φοιτητές που δε σχετίζονται με κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες (π.χ. εγγραφή σε κύκλο μαθημάτων χωρίς πίστωση εκπαιδευτικών μονάδων), μπορούν να κάνουν αίτηση για Βίζα Επισκέπτη [Visitor Visa (B-2)], γνωστή και ως Τουριστική Βίζα (Tourist Visa).

Ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν τις ΗΠΑ ως τόπο διέλευσης (Transit) πρέπει να αποκτήσουν Βίζα Διέλευσης [Transit (C) Visa]. Για όσους πρόκειται να μείνουν στις ΗΠΑ για μικρή χρονική περίοδο και για τουριστικούς / ψυχαγωγικούς σκοπούς ή πρόκειται να επισκεφθούν φίλους / συγγενείς, τότε θα πρέπει να αποκτήσουν Βίζα Επισκέπτη [Visitor (B) Visa].

Ειδικές Μεταναστευτικές Βίζες και Άλλες Κατηγορίες Βίζας

Αναλόγως του σκοπού ταξιδιού τους, οι αιτούντες μπορεί να είναι επιλέξιμοι και για άλλους τύπους βίζας, όπως:

Βίζα Διαφορετικότητας (Diversity Visa) - Για παράδειγμα, το Μεταναστευτικό Πρόγραμμα Διαφορετικότητας / Ποικιλίας (Diversity Program) είναι ανοικτό για υπηκόους διαφόρων χωρών με ιστορικά χαμηλή εκπροσώπηση στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής σε κανένα από τα δυο προγράμματα, DV-2021 ή DV-2022.

Αμερικανική Βίζα για Επίσημα Κυβερνητικά Ταξίδια (U.S. Visa for Official Government Travel) - Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων (πχ. Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί) μπορούν να κάνουν αίτηση για Βίζα τύπου A-1. Πρέσβεις, Πρόξενοι, Υπουργοί, Μέλη του Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι ΕΕ και ΑΕ, καθώς και οι συγγενείς τους Α’ βαθμού, έχουν κι αυτοί το δικαίωμα για Βίζα τύπου A-1 ή A-2. Κρατικοί υπάλληλοι, ορισμένα στρατιωτικά στελέχη, πολιτικό προσωπικό της ΕΕ και ΑΕ, καθώς και οι συγγενείς τους Α’ βαθμού και εξαρτώμενα μέλη, αναλόγως της περίπτωσης, έχουν το δικαίωμα για Βίζα τύπου A-2.

Αμερικανική Βίζα για Προσωπικό Διεθνών Οργανισμών - Οι τύποι βίζας από G-1 έως G-4 μπορούν να εκδοθούν για άτομα που δουλεύουν σε διεθνείς οργανισμούς, συμπ. κυβερνητικών στελεχών και των άμεσων συγγενών τους. Η Βίζα τύπου G-5 μπορεί να είναι διαθέσιμη για τους προσωπικούς βοηθούς κατόχων βίζας τύπου από G-1 έως G-4. Εθνικοί εκπρόσωποι, προσωπικό του NATO, και τα άμεσα οικογενειακά τους πρόσωπα μπορούν να κάνουν αίτηση για Βίζα τύπου από NATO-1 έως NATO-6. Οι προσωπικοί βοηθοί αυτών των κατόχων ενδέχεται να δικαιούνται Βίζα τύπου NATO-7.

Βίζα για Προσωρινούς Κληρικούς / Ιερωμένους / Εργαζόμενους Θρησκευτικών Ιδρυμάτων - Για να κριθεί ένας ταξιδιώτης επιλέξιμος βίζας για Προσωρινούς Κληρικούς / Ιερωμένους / Εργαζόμενους Θρησκευτικών Ιδρυμάτων [Temporary Religious Worker Visa (R-1)] θα πρέπει να έχει δουλέψει τουλάχιστον 2 χρόνια για τον ίδιο θρησκευτικό οργανισμό / ίδρυμα και να έχει σκοπό να εργαστεί ως κληρικός / ιερωμένος / ή υπάλληλος σε αναγνωρισμένο θρησκευτικό ίδρυμα / οργανισμό στις ΗΠΑ. Θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον με ημι-απασχόληση για αυτόν τον οργανισμό κατά τη διάρκεια παραμονής του στις ΗΠΑ.

Βίζα για Μέλη Πληρώματος - Πιλότοι και αεροσυνοδοί που εργάζονται σε εμπορικές αεροπορικές εταιρείες, καπετάνιοι, μηχανικοί, μέλη πληρώματος πλοίου, ναυαγοσώστες, προσωπικό κουζίνας και υποδοχής, και άλλα είδη προσωπικού που εργάζονται σε κρουαζιερόπλοια ή άλλων ειδών εμπορικά πλοία, καθώς και εκπαιδευόμενοι, μπορούν να κάνουν αίτηση για Βίζα Μελών Πληρώματος [Crewmember Visa (D)]. Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες αυτής της βίζας θα πρέπει ωστόσο να αποχωρήσουν από τις ΗΠΑ εντός 29 ημερών από την ημερομηνία εισόδου τους στη χώρα.

Επανασύνδεση Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο (Follow-Up to Join Refugees and Asylees) - Όσοι ταξιδιώτες έχουν αποκτήσει άσυλο ή έχουν χαρακτηριστεί ως πρόσφυγες από τις ΗΠΑ, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Φόρμα Ι-730 ώστε να προσκαλέσουν στις ΗΠΑ και να επανασυνδεθούν με τους/τις συζύγους και τα ανύπαντρα παιδιά τους.

Το Visa Waiver Πρόγραμμα

Το Visa Waiver Πρόγραμμα, γνωστό και ως Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα, το οποίο τρέχει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, DHS (Department of Homeland Security), προσφέρει τη δυνατότητα ταξιδιού προς τις ΗΠΑ χωρίς την ανάγκη έκδοσης βίζας, και ισχύει για χρονική περίοδο παραμονής στις ΗΠΑ έως και 90 ημέρες από την ημερομηνία εισόδου στη χώρα. Οι υπήκοοι από 39 χώρες έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτοί οι ξένοι υπήκοοι μπορούν να κάνουν online τη σχετική αίτηση μέσω του ESTA (Electronic System for Travel Authorization, δλδ. Ηλεκτρονικό Σύστημα Εξουσιοδότησης για Ταξίδια). Να σημειωθεί πως δεν είναι δυνατή η ανανέωση της αίτησης, ούτε είναι δυνατή η επέκταση της χρονικής διάρκειας παραμονής του αιτούντα στις ΗΠΑ.

Εάν ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς στο ESTA, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσεις τη σχετική online φόρμα αίτησης και να απαντήσεις όλες τις σχετικές ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στη φόρμα αίτησης. Η απόφαση συνήθως λαμβάνεται εντός λίγων λεπτών, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται η όλη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης να διαρκέσει έως και 72 ώρες.

Μόλις εγκριθεί, η αίτηση ESTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταξίδια στις ΗΠΑ για τουριστικούς, επιχειρηματικούς σκοπούς ή για σκοπούς διέλευσης (transit) μέσω εδάφους των ΗΠΑ. Να τονιστεί πως οι εγκεκριμένοι αιτούντες δεν έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ή να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών, που πιστώνουν ακαδημαϊκές μονάδες, στις ΗΠΑ. Για να κριθεί επιλέξιμος προς έγκριση, ο αιτών θα πρέπει να έχει εκδώσει εισιτήριο με επιστροφή, να ταξιδέψει με αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία που έχει υπογράψει το Συμφωνητικό του Visa Waiver Προγράμματος, καθώς και να πληροί τις ESTA απαιτήσεις. Όσων αιτούντων έχει απορριφθεί η αίτηση ESTA, μπορούν να κάνουν αίτηση για Αμερικανική (US) βίζα.

Εν Κατακλείδι

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες Αμερικανικής (US) Βίζας, τόσο για μεταναστευτικούς όσο και μη μεταναστευτικούς σκοπούς. Σ’ αυτό το άρθρο είδαμε ορισμένους από τους συνηθέστερους τύπους μεταναστευτικής (immigrant) και μη μεταναστευτικής (non-immigrant) βίζας. Επίσης, αναφέρθηκαν ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Όσοι ενδιαφέρονται και κριθούν επιλέξιμοι να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, χωρίς να χρειαστεί να εκδώσουν βίζα (visa-free travel), μπορούν να επωφεληθούν από το Visa Waiver Πρόγραμμα (Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα), και να προβούν σε συμπλήρωση ESTA αίτησης. Να σημειωθεί πως στη περίπτωση που εγκριθεί η ESTA αίτησή τους, μπορούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ χωρίς βίζα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Η παραμονή τους στις ΗΠΑ δε θα πρέπει να ξεπεράσει τις 90 ημέρες / ταξίδι, ενώ ο σκοπός του ταξιδιού τους μπορεί να είναι επιχειρηματικός, τουριστικός, ψυχαγωγικός, ή για διέλευση (transit).

Εάν κατέχεις διαβατήριο από χώρα που συμμετέχει στο visa waiver πρόγραμμα και επιθυμείς να αποκτήσεις ESTA εξουσιοδότηση για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς ή σκοπούς διέλευσης, θα πρέπει να υποβάλλεις τη σχετική αίτηση, ενώ στις Συχνές Ερωτήσεις μπορείς να μάθεις περισσότερα για την αίτηση ESTA

Κάντε αίτηση για ESTA

Μερίδιο

FacebookTwitterYoutube

Κάντε αίτηση για ESTA

Η ESTA (Electronic System for Travel Authorization - Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας) είναι μια υποχρεωτική άδεια ταξιδιού για ταξιδιώτες οι οποίοι επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε διά Θαλάσσης ή Αέρος για λόγους τουρισμού, μετάβασης προς κάποιον άλλο τελικό προορισμό ή επαγγελματικής επίσκεψης για λιγότερο από 90 ημέρες.

Κάντε αίτηση για ESTA