Ερωτήματα που απαιτούν προσοχή όσον αφορά την ακρίβεια των δεδομένων κατά τη συμπλήρωση αίτησης ESTA

Δημοσίευσε: Dec 22, 2020, Επεξεργασμένο: Dec 22, 2020 | Ετικέτες: Εφαρμογή ESTA, Λάθος στο ESTA

Εισαγωγή

Οι ταξιδιώτες αποκτούν μεγαλύτερη γνώση και ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τις πρακτικές online συλλογής δεδομένων που εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, οι κυβερνήσεις, κι άλλες αρμόδιες αρχές και φορείς που σχετίζονται με την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Πολλοί ταξιδιώτες πλέον κάνουν κρατήσεις σε ξενοδοχεία χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα κι άλλων ειδών συνειδητά μη ακριβή / ψευδή στοιχεία ώστε να διασφαλίσουν καλύτερα το προσωπικό τους απόρρητο. Ωστόσο, όσον αφορά τις ταξιδιωτικές εξουσιοδοτήσεις που εκδίδονται από τις ΗΠΑ, όπως πχ. το ESTA, οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση που παρέχουν ανακριβή / ψευδή / παραπλανητικά στοιχεία, αυτό είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις ή ακόμα και στην απόρριψη της αίτησης ESTA που υπέβαλλαν.

Εγκυρότητα Δεδομένων και Προαιρετικά Πεδία

Μπορώ να αφήσω κενά υποχρεωτικά πεδία στην αίτηση ESTA;

Δεν είναι δυνατό να προχωρήσει η διαδικασία επεξεργασίας μιας ESTA αίτησης εάν κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία δεν έχει συμπληρωθεί. Απαιτείται η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων, πάντα στην προβλεπόμενη μορφή δεδομένων και εντός των καθορισμένων ορίων χαρακτήρων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την αρμόδια αρχή.

Ποια είναι τα προαιρετικά πεδία μιας ESTA αίτησης;

Τα προαιρετικά πεδία μιας ESTA αίτησης σχετίζονται με στοιχεία social media λογαριασμών και στοιχεία που αφορούν τον τίτλο εργασίας. Όλα τ’ άλλα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά, διαφορετικά δε μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ESTA.

Μπορώ να συμπληρώσω ανώνυμες ή ανακριβείς πληροφορίες στην αίτησή μου;

Η συνειδητή συμπλήρωση λανθασμένων ή παραπλανητικών πληροφοριών / στοιχείων θα οδηγήσει σε απορριπτική απόφαση της αίτησης ESTA. Στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική καθυστέρηση έως και 72 ωρών για τη διασταύρωση / εξακρίβωση των στοιχείων. Η συμπλήρωση των στοιχείων απαιτεί ειλικρίνεια και μεγάλη προσοχή, διαφορετικά ελοχεύει ο κίνδυνος απόρριψης της αίτησης ESTA.

Εάν η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, CBP (Customs and Border Protection), δεν έχει αρκετά στοιχεία κατά τη φάση αξιολόγησης της αίτησης, είναι πολύ πιθανό η αίτηση ESTA που έχεις υποβάλει να απορριφθεί. Μπορείς να ξανακάνεις αίτηση, εάν έκανες λάθος στην αίτηση ESTA.

Μπορώ να συμπληρώσω ‘Άγνωστο’ (‘Unknown’) σε πεδία όπου ακόμα δεν έχω σίγουρες / συγκεκριμένες πληροφορίες;

Ναι! Μπορείς να συμπληρώσεις ‘Άγνωστο’ (‘Unknown’) σε αρκετά πεδία στην αίτηση ESTA, εάν όντως δεν έχεις ακόμα επαληθευμένες / διαθέσιμες τις σχετικές πληροφορίες. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις “FNU” (First Name Unknown, δηλαδή Όνομα Άγνωστο) σε οποιοδήποτε από τα πεδία της φόρμας αίτησης. Παρομοίως, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ‘Άγνωστο’ (‘Unknown’) για επίθετο, πόλη, Εθνικό Αριθμό Ταυτοποίησης (National Identification Number), διευθύνσεις email, σημείο επαφής στις ΗΠΑ, κι άλλα πεδία που ζητούν πληροφορίες σχετικά με διευθύνσεις.

Ακόμα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια σειρά μηδενικών σε αριθμητικά πεδία, εάν δεν έχεις ακόμα διαθέσιμες / επαληθευμένες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της αίτησης, όπως πχ. ο αριθμός τηλεφώνου του σημείου επαφής σου στις ΗΠΑ.

Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες στο όνομά μου;

Όσοι αιτούντες για ESTA έχουν διαβατήριο όπου το όνομά τους αναγράφεται με ειδικούς χαρακτήρες, μπορούν να αντικαταστήσουν τους μη-Αμερικανικούς, Αγγλικούς χαρακτήρες. Το πεδίο μηχανικής ανάγνωσης του διαβατηρίου εμπεριέχει τo universal όνομα του κατόχου, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί στην αίτηση ESTA. Διαφορετικά, μπορούν να γίνουν  οι ακόλουθες αντικαταστάσεις ειδικών χαρακτήρων, στην περίπτωση που το διαβατήριο του κατόχου δεν έχει universal όνομα στο πεδίο μηχανικής ανάγνωσης.

  • ß,ß = ss
  • æ = a e
  • ö = oe
  • ü = ue
  • ë = e
  • ä = ae
  • Å = aa
  • ø = oe
  • ñ = n
  • ? = i j

Ερωτήματα Σχετικά με το Φύλο

Τι συμπληρώνω στην αίτηση ESTA εάν το διαβατήριό μου δεν προσδιορίζει το φύλο “Άρρεν” ή “Θήλυ”;

Την τρέχουσα στιγμή, η αίτηση ESTA έχει μόνο τις επιλογές “άρρεν” (“male”) και “θήλυ” (“female”) ως απάντηση στην ερώτηση σχετικά με το φύλο. Εάν στο διαβατήριό σου το φύλο σου προσδιορίζεται ως “X” ή υπάρχει αστερίκος ή άλλη ένδειξη, τότε αυτόματα χαρακτηρίζεσαι ως διεμφυλικός κάτοχος διαβατηρίου. Οι διεμφυλικοί αιτούντες ESTA θα πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτηση είτε άρρεν (male) ή θήλυ (female) ως φύλο, συγκεκριμένα το φύλο με το οποίο ταυτίζονται περισσότερο.

Υπάρχει περίπτωση η αίτηση ESTA που θα υποβάλω να απορριφθεί εάν το φύλο μου είναι διεμφυλικό;

Όχι! Καμία αίτηση ESTA δεν απορρίπτεται λόγω του φύλου του αιτούντα.

Τι γίνεται στην περίπτωση που η απάντησή μου είναι διαφορετική από το φύλο που είναι δηλωμένο στο διαβατήριό μου;

Στην περίπτωση που συμπληρώσεις φύλο διαφορετικό απ’ αυτό που αναγράφεται στο διαβατήριό σου, για παράδειγμα “άρρεν” ενώ στο διαβατήριο είναι “θήλυ” και το αντίστροφο, τότε θα πρέπει να ξανακάνεις αίτηση για ESTA.

Εν Κατακλείδι

Οι αιτούντες ESTA θα πρέπει να δείξουν πολύ μεγάλη προσοχή όταν συμπληρώνουν τα πεδία της φόρμας της αίτησης ESTA, καθώς είναι πολύ πιθανό να υποπέσουν σε λάθη στην αίτηση. Αυτά τα λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη εξουσιοδότησης. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αιτούντες θα πρέπει να διαβάσουν πολύ προσεκτικά και να κατανοήσουν όλες τις ESTA ερωτήσεις αφιερώνοντας λίγο χρόνο παραπάνω στην ανάγνωσή τους πριν αρχίσουν να συμπληρώνουν τη φόρμα της αίτησης.

Εάν κατέχεις διαβατήριο από χώρα που συμμετέχει στο visa waiver πρόγραμμα και επιθυμείς να αποκτήσεις ESTA εξουσιοδότηση για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς ή σκοπούς διέλευσης, θα πρέπει να υποβάλλεις τη σχετική αίτηση, ενώ στις Συχνές Ερωτήσεις μπορείς να μάθεις περισσότερα για την αίτηση ESTA

Κάντε αίτηση για ESTA

Μερίδιο

FacebookTwitterYoutube

Κάντε αίτηση για ESTA

Η ESTA (Electronic System for Travel Authorization - Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας) είναι μια υποχρεωτική άδεια ταξιδιού για ταξιδιώτες οι οποίοι επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε διά Θαλάσσης ή Αέρος για λόγους τουρισμού, μετάβασης προς κάποιον άλλο τελικό προορισμό ή επαγγελματικής επίσκεψης για λιγότερο από 90 ημέρες.

Κάντε αίτηση για ESTA