Γιατί η αίτηση ESTA ζητάει στοιχεία εργασίας;

Δημοσίευσε: Aug 17, 2020, Επεξεργασμένο: Aug 17, 2020 | Ετικέτες: Πληροφορίες για την απασχόληση της ESTA, Εφαρμογή ESTA

Τα στοιχεία εργασίας χρησιμοποιούνται από την Αμερικανική Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, γνωστή και ως CBP (Customs and Border Protection), για τη διερεύνηση και αξιολόγηση κατά πόσον οι αιτούντες ESTA ενδέχεται να εισέλθουν παράνομα στις ΗΠΑ ως οικονομικοί μετανάστες, βάσει του νόμου (U.S. Immigration and Nationality Act Section 214b). Οι αιτούντες ESTA θα πρέπει να παρέχουν εργασιακά στοιχεία ως απόδειξη ότι δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα στη χώρα που κατοικούν. Τα στοιχεία εργασίας ενός αιτούντα ESTA ουσιαστικά εξασφαλίζουν κατά κάποιον τρόπο ότι αυτός ο αιτών / αυτή η αιτούσα δε θα θελήσει να επισκεφθεί τις ΗΠΑ μέσω ESTA για να βρει κρυφά δουλειά. Να τονιστεί ότι η αίτηση ESTA και το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program) απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να επισκεφθούν προσωρινά τις ΗΠΑ για μη μεταναστευτικούς λόγους. Οποιοσδήποτε άλλος λόγος θα παραβιάσει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο περί μετανάστευσης και εσωτερικής ασφάλειας (U.S. Immigration and Nationality Act).

Ποια είναι η πρόθεση του Αμερικανικού Νόμου περί Μετανάστευσης και Ιθαγένειας (U.S. Immigration and Nationality Act Section 214b);

Το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο διασφαλίζει ότι οι αιτούντες καλούνται να προσκομίσουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν ισχυρούς οικονομικούς και οικογενειακούς δεσμούς με τη χώρα καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους. Στις αποδείξεις ισχυρών οικονομικών δεσμών περιλαμβάνονται: μόνιμη εργασία, τραπεζικοί λογαριασμοί ή αποδεικτικό τραπεζικού δανείου. Σε όσους κάνουν αίτηση ESTA, μπορεί να τους ζητηθεί κατά την άφιξή τους στις ΗΠΑ να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τους οικονομικούς και οικογενειακούς δεσμούς που έχουν στη χώρα καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους. Εάν κάποιος θελήσει να επισκεφθεί τις ΗΠΑ για εύρεση εργασίας, τότε θα παραβιάσει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο των ΗΠΑ. Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί ότι η επίσκεψη στις ΗΠΑ μέσω ESTA για συμμετοχή σε συνέντευξη για δουλειά δεν αποτελεί παραβίαση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Η σχετική ερώτηση επιλεξιμότητας στην αίτηση ESTA, είναι η εξής: “Ψάχνεις τη δεδομένη στιγμή να βρεις εργασία στις ΗΠΑ ή έχεις εργαστεί παλαιότερα στις ΗΠΑ χωρίς την άδεια από την Αμερικανική Κυβέρνηση;” (“Are you currently seeking employment in the United States or were you previously employed in the United States without prior permission from the U.S. government?”).

Πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση ESTA τα στοιχεία που αφορούν την εργασιακή μου απασχόληση;

Ναι! Μιας και αυτά τα στοιχεία είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που αφορούν την εργασιακή τους απασχόληση, λεπτομερώς και ειλικρινώς. Η σκόπιμη αποφυγή συμπλήρωσης των στοιχείων εργασιακής απασχόλησης στην αίτηση ESTA θα επηρεάσει αρνητικά την απόφαση των στελεχών της υπηρεσίας CBP. Τα στελέχη της υπηρεσίας CBP δεν πρόκειται να κρίνουν το είδος της εργασίας. Όμως, το να μπορεί να αποδείξει κάποιος ότι έχει μόνιμη εργασία αποτελεί σοβαρή απόδειξη ότι δεν έχει την πρόθεση να παραβιάσει το νομοθετικό πλαίσιο των ΗΠΑ περί μετανάστευσης.

Ποια στοιχεία, που αφορούν την εργασιακή μου απασχόληση, απαιτούνται;

Στο πεδίο εργασιακής απασχόλησης (employment section) της αίτησης ESTA απαιτούνται: Ονοματεπώνυμο Εργοδότη / Επωνυμία Επιχείρησης, Τίτλος Εργασίας, Διεύθυνση Εργοδότη (διεύθυνση γραμμή 1, γραμμή 2, νομός, πόλη, και χώρα). Προς το παρόν, δεν απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία στο συγκεκριμένο πεδίο της αίτησης, όπως πχ. μισθός, έναρξη εργασίας, ονοματεπώνυμο υπεύθυνου, κτλ. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η CBP να προσθέσει κι άλλα απαιτούμενα στοιχεία στο μέλλον. Οι αιτούντες που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή είναι άνεργοι δε χρειάζεται να συμπληρώσουν κάτι στο συγκεκριμένο πεδίο της αίτησης.

Εν Κατακλείδι

Τα στοιχεία που αφορούν την εργασιακή απασχόληση πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά στο σχετικό πεδίο της αίτησης ESTA, αν και οι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν να μη συμπληρώσουν τα στοιχεία του εργοδότη τους. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν οι αιτούντες να συμπληρώσουν όλα τα πεδία στην ενότητα που αφορά την εργασιακή απασχόληση στην αίτηση ESTA. Οφείλουν τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να καθυστερήσει η διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ESTA που θα υποβάλουν. Η ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της σχετικής ενότητας θα αποτελέσει μια καλή διαβεβαίωση προς τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ ότι ο αιτών/η αιτούσα δεν έχει πρόθεση να παρανομήσει και να παραβιάσει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη μετανάστευση, ιθαγένεια και την εσωτερική ασφάλεια των ΗΠΑ (U.S. Immigration and Nationality Act).

Εάν κατέχεις διαβατήριο από χώρα που συμμετέχει στο visa waiver πρόγραμμα και επιθυμείς να αποκτήσεις ESTA εξουσιοδότηση για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς ή σκοπούς διέλευσης, θα πρέπει να υποβάλλεις τη σχετική αίτηση, ενώ στις Συχνές Ερωτήσεις μπορείς να μάθεις περισσότερα για την αίτηση ESTA

Κάντε αίτηση για ESTA

Μερίδιο

FacebookTwitterYoutube

Κάντε αίτηση για ESTA

Η ESTA (Electronic System for Travel Authorization - Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας) είναι μια υποχρεωτική άδεια ταξιδιού για ταξιδιώτες οι οποίοι επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε διά Θαλάσσης ή Αέρος για λόγους τουρισμού, μετάβασης προς κάποιον άλλο τελικό προορισμό ή επαγγελματικής επίσκεψης για λιγότερο από 90 ημέρες.

Κάντε αίτηση για ESTA