Αίτηση για Απόκτηση Αμερικανικής Βίζας με Ποινικό Μητρώο

Δημοσίευσε: Feb 17, 2020, Επεξεργασμένο: Feb 17, 2020 | Ετικέτες: ESTA, Visa με ποινικό μητρώο

Εισαγωγή

Εάν έκανες αίτηση ESTA και απορρίφθηκε λόγω επιβαρυμένου ποινικού μητρώου στο παρελθόν, η επόμενη επιλογή σου για να λάβεις ταξιδιωτική εξουσιοδότηση για ΗΠΑ είναι να κάνεις αίτηση για απόκτηση Αμερικανικής Βίζας Επισκέπτη, γνωστή και ως Μη Μεταναστευτική Βίζα (βλ. U.S. Visitor Visa). Η Βίζα Επισκέπτη χωρίζεται σε 3 τύπους: Τουριστική Βίζα (βλ. B-2 Tourist Visa), Επιχειρηματική Βίζα (βλ. B-1 Business Visa), Μικτής Χρήσης Τουριστική & Επιχειρηματική Βίζα (βλ. B-1/B-2 Mixed-Use Tourism & Business Visa).

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για Αμερικανική Βίζα έχοντας ποινικό μητρώο;

Εάν έκανες αίτηση ESTA και απορρίφθηκε λόγω επιβαρυμένου ποινικού μητρώου, μπορεί να κριθεί η περίπτωσή σου επιλέξιμη για απόκτηση Βίζας Επισκέπτη (Μη Μεταναστευτική) τύπου B-2 ή B-1. Αυτού του τύπου οι βίζες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς ή σκοπούς διέλευσης. Να σημειωθεί πως οι Μη Μεταναστευτικές Βίζες Επισκέπτη έχουν μια σαφώς πιο χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία συγκρητικά με την αίτηση ESTA. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως προσφέρουν και μια σειρά από οφέλη, όπως πχ. ισχύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια άδειας παραμονής  στις ΗΠΑ. Για πιο αναλυτική σύγκριση, μπορείς να επισκεφτείς την Χρειάζομαι ESTA ή βίζα σελίδα.

Στη DS-160 φόρμα, ποιες είναι οι ερωτήσεις σχετικά με το ποινικό μητρώο;

Οι ερωτήσεις στη DS-160 φόρμα που είναι πιο σχετικές για άτομα με ποινικό μητρώο, το οποίο όμως δεν πρέπει να σχετίζεται με τρομοκρατικές δράσεις, είναι οι εξής:

  • “Είσαι ή υπήρξες ποτέ χρήστης ή εθισμένος σε παράνομες ναρκωτικές ουσίες;”
  • “Έχεις συλληφθεί ή καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα ή έγκλημα, ακόμα και αν υπήρξε απόφαση χάριτος, αμνηστίας ,κτλ.;”
  • Έχεις παραβιάσει ποτέ τον νόμο ή έχεις εμπλακεί ποτέ σε συνομωσία για την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου που σχετίζεται με παράνομες ουσίες;”
  • “Έρχεσαι στις ΗΠΑ με σκοπό να εμπλακείς σε πράξεις πορνείας ή παράνομης εμπορευματοποίησης ανθρώπινης σαρκός ή έχεις εμπλακεί ποτέ σε περιπτώσεις πορνείας ή προώθησης πορνών εντός της τελευταίας δεκαετίας;”
  • Έχεις εμπλακεί ή πρόκειται να εμπλακείς σε ξέπλυμα χρήματος;”
  • “Έχεις διαπράξει ποτέ ή προσπάθησες να διαπράξεις έγκλημα που να σχετίζεται με εμπορία ανθρώπων στις ΗΠΑ ή εκτός ΗΠΑ;”

Πηγή: https://ceac.state.gov/genniv/

Για καθεμιά από τις παραπάνω ερωτήσεις θα πρέπει να παρέχεις στοιχεία σχετικά με την προσωπική σου κατάσταση και εάν έχεις επανενταχθεί στο νόμιμο τρόπο ζωής μετά την καταδίκη σου για οποιοδήποτε αδίκημα / έγκλημα που να πηγάζει από τις παραπάνω περιπτώσεις. Οι απαντήσεις σου θα πρέπει να είναι ειλικρινείς και θα πρέπει να στηρίξεις τους ισχυρισμούς σου με αποδεικτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, πράξεις που δείχνουν επανένταξη στο νόμιμο τρόπο ζωής περιλαμβάνουν μηδενικά περιστατικά παραβίασης του νόμου από τότε, απόκτηση σταθερής εργασίας, ίδρυση εταιρείας, γάμος και δημιουργία οικογένειας, κτλ.

Τι γίνεται εάν απορριφθεί η αίτησή μου για απόκτηση Αμερικανικής βίζας;

Εάν η αίτησή σου για απόκτηση Αμερικανικής βίζας απορριφθεί, η απόρριψη στην αιτιολόγησή της θα αναφέρει βάσει ποιου μεταναστευτικού νόμου έγινε αυτό. Πριν προβείς σε επανάληψη αίτησης, θα πρέπει πρώτα να προετοιμάσεις και να συλλέξεις όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς σου οτι έγινε λάθος χρήση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου περί μετανάστευσης και λανθασμένα απορρίφθηκε η αίτησή σου για απόκτηση Αμερικανικής βίζας.

Εν Κατακλείδι

Η απόρριψη αίτησης ESTA δε σημαίνει οτι εξαντλήθηκαν οι επιλογές σου για ταξιδιωτική εξουσιοδότηση εισόδου σου στις ΗΠΑ. Μπορείς να κάνεις αίτηση για απόκτηση Βίζας Επισκέπτη (Μη Μεταναστευτική) τύπου Β-2 ή Β-1 (βλ. B-2 Tourist Visa και B-1 Business Visa). Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι τύποι βίζας προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη συγκρητικά με την αίτηση ESTA, αν και η διαδικασία έγκρισης και χορήγησης είναι πιο χρονονοβόρα και ακριβότερη.

Μερίδιο

FacebookTwitterYoutube

Κάντε αίτηση για ESTA

Η ESTA (Electronic System for Travel Authorization - Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας) είναι μια υποχρεωτική άδεια ταξιδιού για ταξιδιώτες οι οποίοι επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε διά Θαλάσσης ή Αέρος για λόγους τουρισμού, μετάβασης προς κάποιον άλλο τελικό προορισμό ή επαγγελματικής επίσκεψης για λιγότερο από 90 ημέρες.

Κάντε αίτηση για ESTA